3. Hukuk Dairesi 2017/3784 E. , 2017/18031 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2017/3784 E. , 2017/18031 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 22:46

3. Hukuk Dairesi 2017/3784 E. , 2017/18031 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında kiracılık sıfatının tespiti ile muarazanın önlenmesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içeriside davacı vekili tarafından temyiz edilmesiüzerine ; dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü :

Y A R G I T A Y K A R A R I

Dava,kiracılık sıfatının tespitine ilişkin olup Mahkemece davanın kabulü ile davacının 02/02/2016 tarihine kadar kiracı olduğunun tespitine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından vekalet ücretine hasren temyiz edilmiştir.
1-Kiracılık sıfatının tespiti davalarında bir yıllık kira bedeli üzerinden harç alınması gerektiği, Harçlar Kanunu'nun 28. maddesinde ise alınması gereken harcın dörtte birinin peşin alınacağı ve kalanın ise kararın verilmesinden itibaren iki ay içerisinde ödeneceği, 32.maddesinde de yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemlerin yapılamayacağı, 30. maddesinde ise muhakeme sırasında tespit olunan değerin dava dilekçesinde belirtilen değerden fazla olduğunun anlaşılması halinde yalnız o celse için muhakemeye devam olunacağı, takip eden celseye kadar noksan değer üzerinden peşin karar ve ilam harcı tamamlanmadıkça davaya devam olunamayacağı hüküm altına alınmıştır.
Olayımıza gelince; Uyuşmazlık, kiracılık sıfatının tespiti istemine ilişkin olup dava dilekçesinde, kiralananın aylık kira bedelinin 20.100 TL olarak ödendiği belirtilmesine rağmen dava maktu miktarda yatırılan peşin harç üzerinden açılmış ve hükümle birlikte de eksik nispi harcın tamamlanmasına karar verilmemiştir.
Bu durumda Mahkemece; dava tarihi itibarı ile davacının ödediği yıllık kira bedeli tespit edilerek, bu değer üzerinden yukarıdaki esaslara göre verilecek süre içerisinde harcın tamamlattırılarak, ondan sonra yargılamaya devam olunması, aksi halde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde harç tamamlattırılmadan yargılamaya devam edilmesi hatalı olduğu gibi, hükümde nispi harca hükmedilmesi gerekirken Harçlar Kanunu'nun 17. maddesine aykırı olarak maktu harca hükmedilmiş olması da doğru değildir.
2-Bozma nedenine göre davacının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenler ile hükmün HUMK 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 2. bentte açıklanan nedenler ile davacının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğinc karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 21/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla