3. Hukuk Dairesi 2016/8225 E. , 2017/18343 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2016/8225 E. , 2017/18343 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 23:38

3. Hukuk Dairesi 2016/8225 E. , 2017/18343 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :AİLE MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki nişan hediyelerinin iadesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı; tarafların 2012 yılı Ekim ayında nişanlandıkları, daha sonra 2013 yılı Nisan ayı sonunda nişanın bozulduğunu, nişanlanma nedeni ile davalı tarafa verilmiş olan ve dava dilekçesinde belirttiği nişan hediyelerinin aynen veya 11.417,56 TL bedelinin yasal faiziyle iadesini talep ve dava etmiştir.
Davalı; bir yıllık zamanaşımı süresi içerisinde davanın açılmadığını, haksız olan davanın öncelikle zamanaşımı nedeni ile bunun mümkün olmaması halinde esastan reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece; davanın bir yıllık zamanaşımı geçtikten sonra açıldığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiş, hüküm süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava; nişan hediyelerinin iadesi istemine ilişkindir.
Medeni Kanunun 123. maddesi gereğince; “Nişanın sona ermesinden doğan dava hakları, sona ermenin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.''
Somut olayda; mahkemece ifadelerine başvurulan davalı tanıkları, 2013 yılının Mart ayının ilk haftası nişanın bozulduğunu beyan etmişler, özellikle davalı tanığı ... beyanında; "bu tarihten bir ay sonra da bizden eşyaları ve bilezikleri istediler" beyanında bulunmuştur. Davacı tanığı ... ise beyanında; 23 Nisan 2013 tarihinde nişanın bozulduğunu belirtmiştir.
Bu duruma göre; davacı ... tarafından davalıya gönderilen ... Noterliğinin 12/06/2013 tarihli ve ... yevmiye numaralı ihtarnamesinde "Nişan hediyelerini iade edeceğinizi söylemenizden bu yana 2 aylık bir zaman geçmesine rağmen nişan hediyelerini halen iade etmediniz" şeklinde bir beyanı ile davacı tanığının bildirdiği tarihin yaklaşık olarak örtüştüğü ve davalının cevap dilekçesinde nişanın bozulduğu tarihi bildirmediği de gözetilerek davanın süresinde açıldığı kabul edilmelidir.
O halde mahkemece, davaya konu alacak açısından MK’nun 123.maddesindeki bir yıllık zamanaşımının davanın açıldığı tarih itibariyle henüz dolmadığı gözetilerek, esas hakkında yapılacak yargılama neticesinde hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu zamanaşımı nedeni ile red kararı verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince davacılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun Geçici Madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK'nun 440. maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 28/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla