3. Hukuk Dairesi 2016/7601 E. , 2017/18059 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2016/7601 E. , 2017/18059 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 23:47

3. Hukuk Dairesi 2016/7601 E. , 2017/18059 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :AİLE MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın görev yönünden usulden reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı; davalı ile ... Aile Mahkemesinin 2006/685 Esas sayılı dosyası ile boşandıklarını, ... Aile Mahkemesinin 2010/410 Esas sayılı dosyası ile kendisine ait eşyaların aynen iadesine, mümkün olmadığı takdirde eşyaların bedeli olan 6.950 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verildiğini, kesinleşen ilam için icra takibi yapması üzerine davalının eşyaları teslim etmek istediğini, ancak kendisinin rızası hilafına uzun zamandır davalıda kalan eşyaların ekonomik ömrünü tamamladığından aynen teslimin mümkün olmadığını ileri sürerek, eşyaların bedeli olan 6.950.TL ve 3.000.TL işlemiş faizi olmak üzere toplam 9.950 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı, davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.
Mahkemece, Aile Mahkemesinin eşya davası sonucunda verilmiş ilamın aynen iadesiyle doğacak olan zararın tazminine ilişkin tazminat davalarında görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olması nedeni ile görevsizliğine ilişkin karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
I-Dava; çeyiz eşyalarına ilişkin maddi tazminat istemine ilişkindir.
Kişisel malların iadesi, Türk Medeni Kanununun 2.kitabında yer almakta olan 226.maddesinde düzenlenmiş olup, davanın bu madde hükümlerine göre çözümlenmesi icap eder.
Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un 4.maddesi uyarınca, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabı ile 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun kapsamındaki aile hukukundan doğan dava ve işler Aile Mahkemesinde görülür.
Somut olayda; taraflar arasındaki uyuşmazlık, eşler arasındaki eşya alacağı istemine ilişkin olup, buna göre uyuşmazlığın ''Aile Hukukuna" ilişkin olduğu anlaşılmaktadır.
Davanın konusu, TMK. nun ikinci kitabı içindeki düzenlemede yer alması nedeniyle "Aile Hukukuna" ilişkin bulunduğu anlaşılmaktadır. O halde açılan bu davaya 4787 Sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince, Aile Mahkemesinde bakılması gerekmektedir.
Hal böyle olunca mahkemece, davaya Aile Mahkemesinde bakılması gerektiği gözetilerek davanın esası hakkında hüküm kurulması gerekirken, görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir
II-) Bozma nedenine göre, davacının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bendde açıklanan nedenlerle hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince davacı yararına BOZULMASINA, ikinci bendde açıklanan nedenle davacı tarafın diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK'nun 440. maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 21.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla