3. Hukuk Dairesi 2016/7512 E. , 2017/18321 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2016/7512 E. , 2017/18321 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 23:49

3. Hukuk Dairesi 2016/7512 E. , 2017/18321 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :AİLE MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki nişan bozulmasından dolayı hediyelerin iadesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı; davalı ile 21/06/2014 tarihinde nişanlandıklarını, kendisinin nişan için büyük harcamalarda bulunduğunu, 01/01/2015 tarihinde davalının nişanı bozduğunu, verdiği hediyelerin iadesini istemesine rağmen davalının bu hediyeleri iade etmediğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile nişan için yapılan harcamaların nakit olarak ödenmesini, hediyelerin iadesini talep etmiş, 07.04.2015 havale tarihli dilekçesiyle ziynet eşyası ve eşya talebini 16.590 TL'ye yükseltmiştir. 28.09.2015 tarihli dilekçesiyle de talep konusunun aynen iadesini, olmadığı taktirde bedelinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı; davacıdan kaynaklanan nedenlerle nişanın bozulduğunu savunarak, davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.
Mahkemece, kısa kararda; " ziynet eyaları yönünden davanın kısmen kabulüne, 1 adet kaburga modeli bilezik tahmini 44 gr (gramı 88,85 TL den) 3.909,40 TL,1 adet 22 ayar altın zincir ucunda kolye tahmini 15 gr (gramı 88,85 TL den) 1332,75 TL,1 adet 22 ayar altın küpe tahmini 5 gr (gramı 88,85 TL den) 444,25 TL,1 adet 22 ayar taşlı altın yüzük tahmini 5 gr (gramı 88,85 TL den) 444,25 TL,1 adet 22 ayar altın alyans tahmini 6 gr. (gramı 88,85 TL den) 533,10 TL,1 adet 22 ayar tek taş altın yüzük tahmini 3,5 gr. (gramı 88,85 TL den) 310,97 TL,2 adet 22 ayar çeyrek altın her biri 1,75 gr (gramı 88,85 TL den) tanesi 155,48 2 adeti 310,97 TL değerindeki altınların aynen, olmadığı takdirde bedelleri toplamı 8.685,08 TL'nin davalıdan alınarak davacıya iadesine, davacının eşya alacağı talebine ilişkin de ... ev eşyalarının aynen olmadığı takdirde bedelleri toplamı 4.616 TL' nin davalıdan tahsili ile davacıya iadesine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından süresinde temyiz edilmiştir.
Dava, nişan töreni sebebiyle hediye edilen ziynet eşyaları ve nişan hediyelerinin aynen iadesi, bunun mümkün olmaması halinde bedellerinin tahsili istemine ilişkindir.
I-)Gerekçeli kararda, ziynet eşyalarının bedeli olarak 7.285,70 TL'ye karar verildiği halde, kısa kararda bu hususta 8.685,08 TL'ye karar verildiği anlaşılmıştır. Bu suretle, kısa karar ile gerekçeli kararın hüküm fıkraları arasında çelişki oluşturulduğu anlaşılmıştır.
6100 sayılı HMK’nun “Hüküm, hükmün verilmesi ve tefhimi” başlıklı 294. maddesinde açıklandığı üzere mahkeme, usule veya esasa ilişkin bir nihai kararla davayı sona erdirir. Yargılama sonunda uyuşmazlığın esası hakkında verilen nihai karar, hükümdür. Hüküm, yargılamanın sona erdiği duruşmada verilir ve tefhim olunur.
Aynı yasanın “Hükmün kapsamı” başlıklı 297. maddesi gereğince hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.
“Hükmün yazılması” başlıklı 298. maddesi gereğince de gerekçeli karar, tefhim edilen hüküm sonucuna aykırı olamaz.
Somut uyuşmazlıkta da; temyiz edilen gerekçeli kararın tefhim edilen hüküm sonucuna aykırı olması isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir .
II-)Bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda birinci bendde açıklanan nedenlerle hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince davalı yararına BOZULMASINA, ikinci bendde açıklanan nedenle davalı tarafın diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 27.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla