Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Ceza Hukuku HAGB için dikkate almamız gereken tarih hangisidir.

HAGB için dikkate almamız gereken tarih hangisidir.

Suç ve Cezalar, Suç Türleri, Ceza Hesaplama, Hapis, Adli Para Cezası, Adli Kontrol, Ön Ödeme, Uzlaşma, Tutuklama, Arama, Elkoyma, İletişimin Tespiti, Ceza Yargılama Usulü, Tekerrür, İçtima, İştirak...

bedran Site Üyesi

Mesajlar: 19


shampuan yazdı:
cyberwarrior.tr yazdı:
shampuan yazdı:
4.12.2019 tarihinde hagb denetim süresi sona erer. Bu süre sonunda ilgili mahkemeye dilekçe yazarak hagb kararının yalnızca belli kişilerin(hakim,savcı) görebildiği sistemden silinmesini talep edebilirsiniz.


O dilekçeyi nasıl yazıyoruz. Benim bir tanesi bitti 9 sene geçti toplam da HAGB nin 5 sene işleniyor olması lazım. Baya geçti yani. Nasıl bir dilekçeyle hakim savcının göremeyeceği şekilde sildirebiliyoruz. Teşekkürler.


........... ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NE

Mahkemenizin ../../20.. tarih 20../.. E. 20../.. K. sayılı kararıyla hakkımda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiştir. Bu karar ../../20.. tarihinde kesinleşmiştir. Kesinleşme tarihinden itibaren 5 yıllık denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemediğim sabit olduğundan ve hagb kararının silinme koşulları oluşmuş olduğundan hakkımda tesis edilmiş olan hagb kararının CMK'nın 231/13 maddesinde belirtilen bu kararlara mahsus olarak kaydedilen sistemden silinmesini; Ayrıca 5 yıllık denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlememiş ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranmış olduğumdan, CMK 231/10 maddesinin yollamasıyla hakkımda açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilmesini saygılarımla talep ederim.../../2019

Ad Soyad
imza
kardeşim şimdi benim hagb vardi ve ben beş yıl geçince dava düşme karari için dilekçe ile başvuru yaptım ve tarafıma düşme karari verilmistir diye yazı geldi şimdi bir dilekçe daha yazıp mahkemeye hagb silinmesini için yazmalıyım yoksa kendisi düşme verince siliniyor mu


IŞIKDEMİR Kullanıcı avatarı
Editör

Mesajlar: 1303
Konum: Virankaya


Düşme kararı kesinleşince kayıt kendiliğinden silinir.
Resim

bedran Site Üyesi

Mesajlar: 19


Hagb Silince Arşiv kaydına alınıyor mu peki ???

Admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28857bedran yazdı:
Hagb Silince Arşiv kaydına alınıyor mu peki ???


Hayır alınmaz.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

bedran Site Üyesi

Mesajlar: 19


HAGB sicili diye özel bir sicil bulunmaktadır. 5 yılın geçmesiyle bu özel sicilden sildirebilme hakkını elde etmiş bulunursun. Lakin bu özel sicilden silindikten sonra arşive alınır ve burada da 5 yıl süreyle muhafaza edilir.diyen bir avukat arkadaş vardi bunun doğruluğu nedir hagb düşme karari verilince adli sicile silme dilekcesi verdim silindi yazılmıştı .. arşiv kayıtlarına mi alınıyor şimdi bu hagb(benim e devletten aldığım sabika kaydında adli sicil kaydi yoktur adli sicil arşiv kaydi yoktur diyor başka arşiv kaydi mi var bu niye böyle diyor beni bilgilendirir misiniz)))

Admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28857bedran yazdı:
HAGB sicili diye özel bir sicil bulunmaktadır. 5 yılın geçmesiyle bu özel sicilden sildirebilme hakkını elde etmiş bulunursun. Lakin bu özel sicilden silindikten sonra arşive alınır ve burada da 5 yıl süreyle muhafaza edilir.diyen bir avukat arkadaş vardi bunun doğruluğu nedir hagb düşme karari verilince adli sicile silme dilekcesi verdim silindi yazılmıştı .. arşiv kayıtlarına mi alınıyor şimdi bu hagb(benim e devletten aldığım sabika kaydında adli sicil kaydi yoktur adli sicil arşiv kaydi yoktur diyor başka arşiv kaydi mi var bu niye böyle diyor beni bilgilendirir misiniz)))


HAGB kararları mahsus bir sisteme kaydedilir ki 5 yıl içinde başka bir suç işlendiğinde HAGB açıklanabilsin. Bu nedenle bu 5 yıl dolup HAGB kaydı silindikten sonra hiç bir yerde görünmez ve kullanılamaz. (Devletin istihbarat yetkisi mahfuzdur.)
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

cyberwarrior.tr Site Üyesi

Mesajlar: 34


teoman yazdı:
………. CEZA MAHKEMESİ'NE


SANIK :


SİLİNMESİ İSTENEN

KARAR : … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihli, …/… Esas ve …/… Karar sayılı kararı.

KONU : … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihinde sanık … … ile

ilgili olarak vermiş olduğu …/… Esas ve …/… Karar sayılı Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının
silinmesi talebimdir.


AÇIKLAMALAR :

1-) Hakkımda.......... Ceza Mahkemesi’nin…........ suçundan yapılan yargılama sonunda …/…/… tarihinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiştir.

2-) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesi hükmüne göre; denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir.

3-) Bu çerçevede beş yıl süre zarfında herhangi bir suç işlemediğim gibi, denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere de uygun davranmış olup, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının silinmesi için Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 5271 S. K. m. 231, 232.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığım nedenlerle, ......... Ceza Mahkemesi’ nin vermiş olduğu …/…/201.. tarihli hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının silinmesini yüksek mahkemenizden talep ederim.. …/ …/2019


Talepte Bulunan
Adı ve Soyadı
İmza.Üstad bu hukuki nedenler; Çocuklar için verilen 3 Y den ser de değişiyor mu? HUKUKİ NEDENLER : 5271 S. K. m. 231, 232.

Tali Kararın niteliği: 3 YIL Hükmün Açıkl. Geri Bırak. Ned. DNT. SER. (ÇKK 23/3)

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21592


Evet geçerlidir.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Önceki

Dön Ceza Hukuku