Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Ceza Hukuku Malın tam alınıp eksik teslimi karşısında açılacak dava nedir.?

Malın tam alınıp eksik teslimi karşısında açılacak dava nedir.?

Suç ve Cezalar, Suç Türleri, Ceza Hesaplama, Hapis, Adli Para Cezası, Adli Kontrol, Ön Ödeme, Uzlaşma, Tutuklama, Arama, Elkoyma, İletişimin Tespiti, Ceza Yargılama Usulü, Tekerrür, İçtima, İştirak...

ugura Kıdemli (**) Üye

Mesajlar: 205


Sevgili hukukcular bir turkcell bayiisinde calisan supheliye telefon ve tablet tarzinda mallar imza ile teslim.edilmis daha sonra yapilan sayimda mallarin eksik oldugu anlasilmistir supheli mali eksik teslim ettigini imza ile belirtmistir ayrica eksik olan malin zararinida karsilamistir burada kendisine ne tur bir dava acilabilir yada acilirmi değerli goruslerinizi bekliyorumGüntülü Kullanıcı avatarı
Moderatör

Mesajlar: 2642


ugura yazdı:
Sevgili hukukcular bir turkcell bayiisinde calisan supheliye telefon ve tablet tarzinda mallar imza ile teslim.edilmis daha sonra yapilan sayimda mallarin eksik oldugu anlasilmistir supheli mali eksik teslim ettigini imza ile belirtmistir ayrica eksik olan malin zararinida karsilamistir burada kendisine ne tur bir dava acilabilir yada acilirmi değerli goruslerinizi bekliyorumTCK m-155/2 diyeceğim de ve lakin soruşturmadan önce eksik çıkan malın bedeli ödenerek zarar karşılanmış ben suç oluşmadığı kanaatindeyim.
www.kararara.com

ugura Kıdemli (**) Üye

Mesajlar: 205


Güntülü yazdı:
ugura yazdı:
Sevgili hukukcular bir turkcell bayiisinde calisan supheliye telefon ve tablet tarzinda mallar imza ile teslim.edilmis daha sonra yapilan sayimda mallarin eksik oldugu anlasilmistir supheli mali eksik teslim ettigini imza ile belirtmistir ayrica eksik olan malin zararinida karsilamistir burada kendisine ne tur bir dava acilabilir yada acilirmi değerli goruslerinizi bekliyorumTCK m-155/2 diyeceğim de ve lakin soruşturmadan önce eksik çıkan malın bedeli ödenerek zarar karşılanmış ben suç oluşmadığı kanaatindeyim.sayın Guntulu burada hırsızlık suçunun oluşmama nedeni malın çalışanda olsa gönül rızası ile kendisine teslim edilmesimidir ?

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28491ugura yazdı:
Sevgili hukukcular bir turkcell bayiisinde calisan supheliye telefon ve tablet tarzinda mallar imza ile teslim.edilmis daha sonra yapilan sayimda mallarin eksik oldugu anlasilmistir supheli mali eksik teslim ettigini imza ile belirtmistir ayrica eksik olan malin zararinida karsilamistir burada kendisine ne tur bir dava acilabilir yada acilirmi değerli goruslerinizi bekliyorumYARGITAY 15. Ceza Dairesi
2013/28923 E.
2016/2892 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma


Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanık hakkında hükmolunan ceza miktarına nazaran, sanık müdafiinin duruşmalı inceleme talebinin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'un 318. maddesi uyarınca reddine karar verilerek yapılan incelemede;

Müştekilerin yetkilisi olduğu .... Ürünleri Limited Şirketinde hizmet sözleşmesine dayanarak işçi statüsünde çalışan ve fiilen müdürlük yapan sanığın, .... yılı Aralık ayı içinde işyerinde kullanılmak üzere şirket adına satın aldığı ve faturalarını da şirket adına kestirdiği iki adet dizüstü bilgisayar, iki adet cep telefonu, üç adet sprit klima, bir adet çamaşır makinesi, bir adet temizlik robotu, koltuk takımı ve buzdolabından oluşan eşyaları hiç bir şekilde işyerine getirmeyip şirket yönetiminin bilgisi ve rızası dışında kız arkadaşı ile birlikte kurdukları eve götürerek kullandığı, bu şekilde sanığın atılı suçu işlediğinin iddia edildiği olayda,

Sanığın aşamalarda değişmeyen ifadesinde, atılı suçlamayı kabul etmemesi, 30.05.2011 tarihli bilirkişi raporunda, iddianamede işyerine kullanılmak üzere şirket adına satın alındığı, faturalarının şirket adına kestirildiği ve sanığın evinde kullandığı iddia edilen demirbaş ve gider faturalarının gider yazmak maksadıyla şirket resmi kayıtlarına intikal ettirildiği, hesaplarda bedellerinin peşin olarak ödendiği, ödeme ile ilgili şirket evraklarında herhangi bir resmi evraka rastlanmadığı, alınan bazı demirbaşların kullanım amacı olarak işyerinin faaliyetinde kullanılacak tarzda olamayacağı, ayrıca fatura bedellerinin sanığın kredi kartı ile ödendiği, resmi kayıtlarda yapılan nakit ödemelerin gerçek durumu yansıtmadığının belirtildiği, daha sonra alınan ek bilirkişi raporunda ise suça konu demirbaşların toplam tutarının 19.762,04 TL olduğu, bunun 16.983,04'lük kısmının sanığın kredi kartıyla ödendiği, 2000 TL'lik kısmının ..... Petrol tarafından ödendiği ve 779.00 TL tutarın sanık tarafından ödendiğine dair belgeye rastlanmadığının belirtilmesi karşısında, gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkarılması açısından, katılanlara ait şirketin ticari defter, bilgisayar kayıtları, irsaliye ve faturalar ile diğer hukuki belgelerin temin edilmesi, bu şekilde finansal kayıtların toplanması ile ilgili belgelerin getirtilmesinden sonra dosyanın bilirkişi kuruluna tevdiinin sağlanarak sanığın suça konu demirbaşları şirket adına alıp almadığının belirlenmesi, sözkonusu demirbaşların bedellerinin sanık tarafından mı yoksa şirket hesabından mı ödendiğinin kesin olarak tespit edilmesi, sanığın eylemi nedeniyle şirketin zarara uğrayıp uğramadığı, zarara uğramış ise buna ilişkin belgelerin neler olduğu hususlarında yeniden denetime elverişli rapor alınarak daha önce alınan raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesinden sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdirinin gerektiği gözetilmeden dava konusu edilmeyen eylemlerle ilgili zararların da belirtildiği yetersiz ek bilirkişi raporuna dayanılarak eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden 5320 sayılı Kanun'un 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, 31.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

ugura Kıdemli (**) Üye

Mesajlar: 205


ugura yazdı:
Sevgili hukukcular bir turkcell bayiisinde calisan supheliye telefon ve tablet tarzinda mallar imza ile teslim.edilmis daha sonra yapilan sayimda mallarin eksik oldugu anlasilmistir supheli mali eksik teslim ettigini imza ile belirtmistir ayrica eksik olan malin zararinida karsilamistir burada kendisine ne tur bir dava acilabilir yada acilirmi değerli goruslerinizi bekliyorum


Bu konuda yine siz hukukculara sormak istediğim bir şey var,işyeri çalışanı bu malları teslim alıyor ancak yapılan sayımda mallar eksik çıkıyor,iş yeri sahibi zararının 20.000 tl civarı oldugunu söylüyor,peki çalışana dava açılsa,yani tck 155-2 den açılsa alacagı ceza tek seferdenmi olur yada bir kaç cihaz eksik diye her cihazdan ayrı ayrımı ceza alır

Sonraki

Dön Ceza Hukuku