Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Ceza Hukuku Malın tam alınıp eksik teslimi karşısında açılacak dava nedir.?

Malın tam alınıp eksik teslimi karşısında açılacak dava nedir.?

Suç ve Cezalar, Suç Türleri, Ceza Hesaplama, Hapis, Adli Para Cezası, Adli Kontrol, Ön Ödeme, Uzlaşma, Tutuklama, Arama, Elkoyma, İletişimin Tespiti, Ceza Yargılama Usulü, Tekerrür, İçtima, İştirak...

ugura Kıdemli (**) Üye

Mesajlar: 229


Sevgili hukukcular bir turkcell bayiisinde calisan supheliye telefon ve tablet tarzinda mallar imza ile teslim.edilmis daha sonra yapilan sayimda mallarin eksik oldugu anlasilmistir supheli mali eksik teslim ettigini imza ile belirtmistir ayrica eksik olan malin zararinida karsilamistir burada kendisine ne tur bir dava acilabilir yada acilirmi değerli goruslerinizi bekliyorum


Güntülü Kullanıcı avatarı
Moderatör

Mesajlar: 2781


ugura yazdı:
Sevgili hukukcular bir turkcell bayiisinde calisan supheliye telefon ve tablet tarzinda mallar imza ile teslim.edilmis daha sonra yapilan sayimda mallarin eksik oldugu anlasilmistir supheli mali eksik teslim ettigini imza ile belirtmistir ayrica eksik olan malin zararinida karsilamistir burada kendisine ne tur bir dava acilabilir yada acilirmi değerli goruslerinizi bekliyorumTCK m-155/2 diyeceğim de ve lakin soruşturmadan önce eksik çıkan malın bedeli ödenerek zarar karşılanmış ben suç oluşmadığı kanaatindeyim.
www.kararara.com

ugura Kıdemli (**) Üye

Mesajlar: 229


Güntülü yazdı:
ugura yazdı:
Sevgili hukukcular bir turkcell bayiisinde calisan supheliye telefon ve tablet tarzinda mallar imza ile teslim.edilmis daha sonra yapilan sayimda mallarin eksik oldugu anlasilmistir supheli mali eksik teslim ettigini imza ile belirtmistir ayrica eksik olan malin zararinida karsilamistir burada kendisine ne tur bir dava acilabilir yada acilirmi değerli goruslerinizi bekliyorumTCK m-155/2 diyeceğim de ve lakin soruşturmadan önce eksik çıkan malın bedeli ödenerek zarar karşılanmış ben suç oluşmadığı kanaatindeyim.sayın Guntulu burada hırsızlık suçunun oluşmama nedeni malın çalışanda olsa gönül rızası ile kendisine teslim edilmesimidir ?

Admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28857ugura yazdı:
Sevgili hukukcular bir turkcell bayiisinde calisan supheliye telefon ve tablet tarzinda mallar imza ile teslim.edilmis daha sonra yapilan sayimda mallarin eksik oldugu anlasilmistir supheli mali eksik teslim ettigini imza ile belirtmistir ayrica eksik olan malin zararinida karsilamistir burada kendisine ne tur bir dava acilabilir yada acilirmi değerli goruslerinizi bekliyorumYARGITAY 15. Ceza Dairesi
2013/28923 E.
2016/2892 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma


Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanık hakkında hükmolunan ceza miktarına nazaran, sanık müdafiinin duruşmalı inceleme talebinin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'un 318. maddesi uyarınca reddine karar verilerek yapılan incelemede;

Müştekilerin yetkilisi olduğu .... Ürünleri Limited Şirketinde hizmet sözleşmesine dayanarak işçi statüsünde çalışan ve fiilen müdürlük yapan sanığın, .... yılı Aralık ayı içinde işyerinde kullanılmak üzere şirket adına satın aldığı ve faturalarını da şirket adına kestirdiği iki adet dizüstü bilgisayar, iki adet cep telefonu, üç adet sprit klima, bir adet çamaşır makinesi, bir adet temizlik robotu, koltuk takımı ve buzdolabından oluşan eşyaları hiç bir şekilde işyerine getirmeyip şirket yönetiminin bilgisi ve rızası dışında kız arkadaşı ile birlikte kurdukları eve götürerek kullandığı, bu şekilde sanığın atılı suçu işlediğinin iddia edildiği olayda,

Sanığın aşamalarda değişmeyen ifadesinde, atılı suçlamayı kabul etmemesi, 30.05.2011 tarihli bilirkişi raporunda, iddianamede işyerine kullanılmak üzere şirket adına satın alındığı, faturalarının şirket adına kestirildiği ve sanığın evinde kullandığı iddia edilen demirbaş ve gider faturalarının gider yazmak maksadıyla şirket resmi kayıtlarına intikal ettirildiği, hesaplarda bedellerinin peşin olarak ödendiği, ödeme ile ilgili şirket evraklarında herhangi bir resmi evraka rastlanmadığı, alınan bazı demirbaşların kullanım amacı olarak işyerinin faaliyetinde kullanılacak tarzda olamayacağı, ayrıca fatura bedellerinin sanığın kredi kartı ile ödendiği, resmi kayıtlarda yapılan nakit ödemelerin gerçek durumu yansıtmadığının belirtildiği, daha sonra alınan ek bilirkişi raporunda ise suça konu demirbaşların toplam tutarının 19.762,04 TL olduğu, bunun 16.983,04'lük kısmının sanığın kredi kartıyla ödendiği, 2000 TL'lik kısmının ..... Petrol tarafından ödendiği ve 779.00 TL tutarın sanık tarafından ödendiğine dair belgeye rastlanmadığının belirtilmesi karşısında, gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkarılması açısından, katılanlara ait şirketin ticari defter, bilgisayar kayıtları, irsaliye ve faturalar ile diğer hukuki belgelerin temin edilmesi, bu şekilde finansal kayıtların toplanması ile ilgili belgelerin getirtilmesinden sonra dosyanın bilirkişi kuruluna tevdiinin sağlanarak sanığın suça konu demirbaşları şirket adına alıp almadığının belirlenmesi, sözkonusu demirbaşların bedellerinin sanık tarafından mı yoksa şirket hesabından mı ödendiğinin kesin olarak tespit edilmesi, sanığın eylemi nedeniyle şirketin zarara uğrayıp uğramadığı, zarara uğramış ise buna ilişkin belgelerin neler olduğu hususlarında yeniden denetime elverişli rapor alınarak daha önce alınan raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesinden sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdirinin gerektiği gözetilmeden dava konusu edilmeyen eylemlerle ilgili zararların da belirtildiği yetersiz ek bilirkişi raporuna dayanılarak eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden 5320 sayılı Kanun'un 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, 31.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

ugura Kıdemli (**) Üye

Mesajlar: 229


ugura yazdı:
Sevgili hukukcular bir turkcell bayiisinde calisan supheliye telefon ve tablet tarzinda mallar imza ile teslim.edilmis daha sonra yapilan sayimda mallarin eksik oldugu anlasilmistir supheli mali eksik teslim ettigini imza ile belirtmistir ayrica eksik olan malin zararinida karsilamistir burada kendisine ne tur bir dava acilabilir yada acilirmi değerli goruslerinizi bekliyorum


Bu konuda yine siz hukukculara sormak istediğim bir şey var,işyeri çalışanı bu malları teslim alıyor ancak yapılan sayımda mallar eksik çıkıyor,iş yeri sahibi zararının 20.000 tl civarı oldugunu söylüyor,peki çalışana dava açılsa,yani tck 155-2 den açılsa alacagı ceza tek seferdenmi olur yada bir kaç cihaz eksik diye her cihazdan ayrı ayrımı ceza alır

Admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28857ugura yazdı:
ugura yazdı:
Sevgili hukukcular bir turkcell bayiisinde calisan supheliye telefon ve tablet tarzinda mallar imza ile teslim.edilmis daha sonra yapilan sayimda mallarin eksik oldugu anlasilmistir supheli mali eksik teslim ettigini imza ile belirtmistir ayrica eksik olan malin zararinida karsilamistir burada kendisine ne tur bir dava acilabilir yada acilirmi değerli goruslerinizi bekliyorum


Bu konuda yine siz hukukculara sormak istediğim bir şey var,işyeri çalışanı bu malları teslim alıyor ancak yapılan sayımda mallar eksik çıkıyor,iş yeri sahibi zararının 20.000 tl civarı oldugunu söylüyor,peki çalışana dava açılsa,yani tck 155-2 den açılsa alacagı ceza tek seferdenmi olur yada bir kaç cihaz eksik diye her cihazdan ayrı ayrımı ceza alırYARGITAY 15. Ceza Dairesi
2017/14804 E.
2017/18040 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma
HÜKÜM : TCK’nın 155/2, 43/1,62/1, 52/2,53/1-2-3, maddeleri gereğince mahkumiyet


Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan sanığın mahkûmiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü.

Sanığın katılana ait ...Ticaret Limited Şirketi'nde pazarlama ve satış elemanı olarak çalıştığı, göreve başladığı 27.07.2007 tarihi ile görevine son verildiği 03.10.2007 tarihleri arasında sahte sipariş formu belgeleri düzenleyerek katılan şirket tarafından düzenlenen irsaliyeli faturalardaki malların müşterilere teslimini yapmadığı ve bunları mal edindiği, bazı irsaliyeli faturalar ve bedellerine ilişkin sahte mailorder tahsilat formları düzenlediği, bu şekilde 27 adet irsaliyeli faturada kayıtlı 17.760 TL tutarındaki görevi dolayısıyla teslim ve tevdi edilmiş malı farklı zamanlarda uhdesine geçirdiği ve zincirleme şekilde hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediği anlaşılmakla; sanık, katılan beyanları, bilirkişi raporu ve dosya kapsamından, sanığın atılı suçu işlediğinin sabit olduğu gerekçesine dayanan mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın atılı suçu işlemediğine ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 12.07.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

ugura Kıdemli (**) Üye

Mesajlar: 229


Konunun üzerinden biraz zaman geçti,kısaca özetleyeyim,Turkcell bayiide çalışan ve kendisine telefon,tablet teslim edilen bir eleman var,iş yerinde 2 kişi çalışıyorlar,2015 yılının nisan ayında tum telefon ve tabletler bayilik kapanacağı için geri toplanıyor,iş yeri patronu yaklaşık 1 ay sonra gelip cihazlarda 11000 tl lik bir eksiğinin oldugunu söylüyor,cihazlar kayıp diyor,ve bundan çalışanları sorumlu tutuyor,daha sonra diğer elemanı eleyip sorumluyu teke indiriyor,zararı ödemez ise kendisini şikayet edeceğini söylüyor,elemanda kamera kayıtlarına bakalım diyor,kabul görmüyor,4000 tl lik bir ödeme yapıyor,kalanıda senet yapılıyor,senetler henuz ödenmemiş,iş yerinin an itibariyle yapabileceği şikayet nedir ? Tck 155 2 için gerekli kanıt var mıdır yada sadece icra yolumu açıktır ?

ugura Kıdemli (**) Üye

Mesajlar: 229


155-2 maddesini gerektiren kanit burada mevcutmudur yada sadece icra yolumu aciktir

Güntülü Kullanıcı avatarı
Moderatör

Mesajlar: 2781


ugura yazdı:
155-2 maddesini gerektiren kanit burada mevcutmudur yada sadece icra yolumu aciktir


TCK m.155/2 kamu davasıdır şikayet halinde soruşturma yapılır, yalnız şikayetçi ile şüphelinin anlaşması olayı hukuki boyuta da taşıya bilir, şüpheli ile diğer çalışanın birlikte sorumlu oldukları bir nedenden dolayı diğer kişinin şikayet edilmemesi kamu davası içersin de dikkate alına bilir.
www.kararara.com

ugura Kıdemli (**) Üye

Mesajlar: 229


Sn Guntulu anlasmadan hukuki kastiniz icra mi ? Yoksa senet yapmakda bir nevi sucu kabullenme olarak gorulup dava acilabilir mi ? Yani herhangi bir kanita ihtiyac duyulmaz mi ?

Sonraki

Dön Ceza Hukuku