Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Ceza Hukuku Yargıtay 11.ceza dairesi kararı

Yargıtay 11.ceza dairesi kararı

Suç ve Cezalar, Suç Türleri, Ceza Hesaplama, Hapis, Adli Para Cezası, Adli Kontrol, Ön Ödeme, Uzlaşma, Tutuklama, Arama, Elkoyma, İletişimin Tespiti, Ceza Yargılama Usulü, Tekerrür, İçtima, İştirak...

Justice.46 Site Üyesi

Mesajlar: 6


Merhaba arkadaşlar elinizde aşağıdaki karar mevcut ise paylaşır misiniz lütfen ?

Yargıtay 11.ceza dairesi, 27.03.2013, 2010/17240~2013/5052


admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28739Justice.46 yazdı:
Merhaba arkadaşlar elinizde aşağıdaki karar mevcut ise paylaşır misiniz lütfen ?

Yargıtay 11.ceza dairesi, 27.03.2013, 2010/17240~2013/5052YARGITAY 11. Ceza Dairesi
Esas No : 2010/17240
Karar No : 2013/5052


Tekerrüre esas sabıkası olan sanık hakkında TCK'nun 58. maddesinin uygulanmaması aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Suçtan önce kasıtlı başka suçlardan mahkumiyeti bulunması nedeniyle hakkında 5728 sayılı Yasayla değişik CMK'nun 231. maddesinin uygulanması olanağı bulunmayan sanık hakkında yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık ve vasisinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:

1- Sanığın kendi fotoğrafını taşıyan ancak B. A.'in kimlik bilgileri yazılı olan sahte nüfus cüzdanı talep belgesini Nüfus Müdürlüğü'ne ibraz ederek suça konu sahte nüfus cüzdanını çıkartıp kullandığının iddia ve kabul olunması karşısında; eyleminin kül halinde "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçunu oluşturacağı gözetilmeden, ayrıca "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçundan da hüküm kurulması,

2- Suça konu sahte nüfus cüzdanının kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli resmi belgelerden olmadığı gözetilmeden 5237 sayılı TCK'nun 204/3. maddesinin uygulanması suretiyle fazla ceza tayini,

3- 5237 sayılı Yasanın 53. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde yer alan haklardan sanığın sadece kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri yönünden koşullu salıverilme tarihine, maddede sayılan diğer haklardan cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, sanık ve vasisinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 27.03.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Justice.46 Site Üyesi

Mesajlar: 6


Teşekkür ederim.

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28739Justice.46 yazdı:
Teşekkür ederim.


Rica ederim...
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.


Dön Ceza Hukuku