Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Ceza Hukuku TUTUKLUNUN MAZERET İZİN HAKKI, Dr. Suat ÇALIŞKAN

TUTUKLUNUN MAZERET İZİN HAKKI, Dr. Suat ÇALIŞKAN

Suç ve Cezalar, Suç Türleri, Ceza Hesaplama, Hapis, Adli Para Cezası, Adli Kontrol, Ön Ödeme, Uzlaşma, Tutuklama, Arama, Elkoyma, İletişimin Tespiti, Ceza Yargılama Usulü, Tekerrür, İçtima, İştirak...

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21560


TUTUKLUNUN MAZERET İZNİ HAKKI
Dr. Suat ÇALIŞKAN


Ceza evinde tutuklu olarak bulunan kişilerin izin hakkı konusu 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un “Tutukluların yükümlülükleri” başlıklı 116 maddesinde düzenlenmiştir.

Tutukluluk hali, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu uyarınca ortaya çıkan bir statü olarak tanımlanabilir. Bu statü, çeşitli yönlerden hükümlülere ait bazı hak ve kuralların uygulanmasını zorunlu hale getirmektedir.

Karşılaştırmalı hukukta, bu konunun bazı ülke kanunlarında hükümlüler için düzenlenmiş bulunan yükümlülük ve hakların, tutuklular açısından tek tek ele alınarak düzenlendiği, diğer bazı kanunlar ise sadece ilkeyi koyarak farkları saptamaya uygun saymak şeklinde düzenlendiği görülmektedir.

Ülkemizde ise yasal düzenleme ikinci görüşten hareketle, hükümlüler ile ilgili olmakla birlikte tutukluluk hali ile bağdaşan düzenlemelerin, tutuklular hakkında uygulanmasına olanak vermiş ve gereksiz tekrarlardan kaçınmıştır.

Tutuklunun haklarına bir ölçüde açıklık vermek üzere maddelerde hak ve yükümlülükler ayrıca ifade edilmiştir.

5275 Sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’unun 116. maddesinde değişiklik yapan 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 25. Maddesiyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 116 ncı maddesine fıkra eklenmiş ve bu maddede tutukluların yükümlülükleri düzenlenmiş olup, aynı Kanunun 9, 16, 21, 22, 26 ila 28, 34 ila 53, 55 ila 62, 66 ila 76, 78 ila 84 ve 86 ila 88 inci maddelerinde düzenlenen hükümlerin, tutukluluk haliyle uzlaşır nitelikte olanlarının, tutuklular hakkında da uygulanabileceği ifade edilmiştir.

Bunlar arasında mazeret izninin düzenlendiği 94 üncü madde başlangıçta bulunmamaktaydı. Oysaki hükümlüler bakımından kabul edilen mazeret nedenleri, tutuklular bakımından da haklı ve geçerli bir nedendir.

Yapılan değişiklikle, bu eşitsizliğin giderilmesi ve tutukluların da yakınlarının cenazesine katılabilmesi için mazeret - izninden faydalanabilmesi imkânı tanınmıştır.

DEVAMI: http://www.hukukihaber.net/tutuklunun-m ... ,6134.html

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Dön Ceza Hukuku