Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Ceza Hukuku tazminat davası acma suresi

tazminat davası acma suresi

Suç ve Cezalar, Suç Türleri, Ceza Hesaplama, Hapis, Adli Para Cezası, Adli Kontrol, Ön Ödeme, Uzlaşma, Tutuklama, Arama, Elkoyma, İletişimin Tespiti, Ceza Yargılama Usulü, Tekerrür, İçtima, İştirak...

Mesaj 10 Eki 2018 00:45
KuRŞuN Site Üyesi

Mesajlar: 44


merhabalar bı kısı hakkında hakaret davası acdım yargılandı ve ceza aldı bu kısı hakında tazminast davası acma süresi karar kesınlestıkden sonra ; sene olarak yada ay OlaraK derseK ne kadar bir zaman zarfı dır_?


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21587


KuRŞuN yazdı:
merhabalar bı kısı hakkında hakaret davası acdım yargılandı ve ceza aldı bu kısı hakında tazminast davası acma süresi karar kesınlestıkden sonra ; sene olarak yada ay OlaraK derseK ne kadar bir zaman zarfı dır_?Ceza davası kesinleştikten sonra da, uzamış ceza zamanaşımından yararlanılır.
Ceza mahkemesi kararının kesinleştiği tarih ile davanın açıldığı tarih arasındaki beş yıllık süre dolmamış bulunmakla, zamanaşımı bakımından davanın reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
(4.HD.05.07.1983 E.1983/6115 - K.1983/6781)

Ceza davası sonuçlanmış olsa dahi, ceza zamanaşımı süresi içinde tazminat davası açılabilir.
Uzamış ceza zamanaşımının uygulanması için, davacıların ceza davasına katılmaları koşul olmadığı gibi, ceza davası sonuçlanmış olsa dahi, olay tarihinden itibaren ceza zamanaşımı süresi içinde maddi ve manevi tazminat istenebilir.
(4.HD.08.04.1999 E. 1999/1163 - K.1999/3022)

Ceza davası kesinleşmiş olsa dahi, olay tarihinden başlayarak ceza zamanaşımı süresi içinde tazminat davası açılabilir.
Dava konusu haksız eylem olup, davalılar davacılara hakaret etmişler; bu nedenle ceza dosyasında cezalandırılmışlar ve karar Yargıtay onamasından geçerek kesinleşmiştir.

Borçlar Kanunu’nun 60/2.maddesinde eylem aynı zamanda ceza hukuku alanında da bir suç oluşturuyorsa o suç için öngörülen ceza zamanaşımı süresi uygulanır. Dava konusu eylem için TCK. 102/4.maddesinde belirtilen ceza zamanaşımı beş yıldır. Bu sürenin başlangıç tarihi ise TCK.103.maddesi hükmüne göre olayın gerçekleştiği tarihtir. Davanın uzamış (ceza) zamanaşımına tabi olduğu ve zamanaşımı gerçekleşmediği halde davanın zamanaşımı yönünden reddi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
(4.HD.08.02.2001, E.2000/10138 -K.2001/1232) (Yargı D.2001/9-66)
https://www.kararara.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=36488
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


Dön Ceza Hukuku