Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Ceza Hukuku Kaçakçılık suçunu işleyen sçç

Kaçakçılık suçunu işleyen sçç

Suç ve Cezalar, Suç Türleri, Ceza Hesaplama, Hapis, Adli Para Cezası, Adli Kontrol, Ön Ödeme, Uzlaşma, Tutuklama, Arama, Elkoyma, İletişimin Tespiti, Ceza Yargılama Usulü, Tekerrür, İçtima, İştirak...

serwerron Site Üyesi

Mesajlar: 26


müvekkil 18 yaşından küçük ve kaçak sigara ile yakalandı. zararı ödeyecek durumu yok. hapis cezası alma durumu nedir, yargıtayın bu konuda görüşleri nasıldır acaba?


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21326


T.C.
YARGITAY
7. CEZA DAİRESİ
ESAS NO: 2015/4430
KARAR NO: 2018/934
KARAR TARİHİ: 06.02.2018

>KAÇAK SİGARA SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK


ÖZET: Kamu davası; 4733 sayılı Kanun’a aykırılık suçuna ilişkindir. Yapılan aramada kamyonun arka kasası içerisinde toplam 16 karton bandrolsüz sigara ele geçtiği olayda, suça sürüklenen çocuğun suça konu sigaraları içmek için aldıklarını, ticari amaçlarının olmadığını, suçlamayı kabul etmediğini beyan etmesi, ele geçen sigaranın miktar itibariyle kişisel kullanım kapsamında kalması karşısında ve suça sürüklenen çocuk …’un bandrolsüz sigaraları ticari maksatla bulundurduğuna ilişkin mahkumiyetine yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gözetilerek beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi; “sabıkalı olmasından kaynaklanan geçmişteki olumsuz hali, suç işleme hususundaki eğilimine göre hükmün açıklanmasına karar verilmesi halinde bir daha suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat edinilmediğinden, katılan kurumun zararının olması ve giderilmemiş olması” şeklindeki yasal olmayan gerekçe ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi; adli sicil kaydında sabıkası bulunmayan suça sürüklenen çocuğun yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık irdelenmeden, sabıkalı olduğundan bahisle “sabıkalı olmasından kaynaklanan geçmişteki olumsuz hali, suç işleme hususundaki eğilimine göre hükmün açıklanmasına karar verilmesi halinde bir daha suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat edinilmediğinden, katılan kurumun zararının olması ve giderilmemiş olması” şeklindeki yasal olmayan gerekçe ile hapis cezasının ertelenmesine yer olmadığına karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

1- Olay günü önleme arama kararına istinaden yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında sürücülüğünü yaşı büyük olması nedeniyle evrakı tefrik edilen …’ın yaptığı yanında da suça sürüklenen çocuk …’un bulunduğu kamyonun durdurulduğu, yapılan aramada kamyonun arka kasası içerisinde toplam 16 karton bandrolsüz sigara ele geçtiği olayda, suça sürüklenen çocuk …’un tüm aşamalarda suça konu sigaraları içmek için aldıklarını, ticari amaçlarının olmadığını, suçlamayı kabul etmediğini beyan etmesi, ele geçen sigaranın miktar itibariyle kişisel kullanım kapsamında kalması karşısında ve tüm dosya kapsamına göre suça sürüklenen çocuk …’un bandrolsüz sigaraları ticari maksatla bulundurduğuna ilişkin mahkumiyetine yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gözetilerek beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,


Kabule göre ise;

2- Suça sürüklenen çocuk hakkında temel cezanın alt hadden tayin edildiği belirtilip hürriyeti bağlayıcı cezasının alt hadden verildiği halde adli para cezasının gerekçe gösterilmeden alt hadden uzaklaşılarak tayini,

3- Suça sürüklenen çocuğun adli sicil kaydında sabıkasının bulunmaması karşısında, 5271 sayılı CMK.nun 231/6-b madde fıkra ve bendi uyarınca, suça sürüklenen çocuğun kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda oluşan kanaate göre hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilip verilmeyeceğinin değerlendirilmesi gerekirken ve ayrıca suça sürüklenen çocuğa kamu zararı bildirilmeden sabıkalı olduğundan bahisle “sabıkalı olmasından kaynaklanan geçmişteki olumsuz hali, suç işleme hususundaki eğilimine göre hükmün açıklanmasına karar verilmesi halinde bir daha suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat edinilmediğinden, katılan kurumun zararının olması ve giderilmemiş olması” şeklindeki yasal olmayan gerekçe ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

4- 5237 sayılı TCK.nun 51. maddesinin 1.fıkrasının (a) bendinde; sanığın daha önce üç aydan fazla hapis cezası ile cezalandırılmamış olması ve (b) bendinde; suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işleyemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması koşulları getirilmiş olmakla, adli sicil kaydında sabıkası bulunmayan suça sürüklenen çocuğun, yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık irdelenmeden, sabıkalı olduğundan bahisle “sabıkalı olmasından kaynaklanan geçmişteki olumsuz hali, suç işleme hususundaki eğilimine göre hükmün açıklanmasına karar verilmesi halinde bir daha suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat edinilmediğinden, katılan kurumun zararının olması ve giderilmemiş olması” şeklindeki yasal olmayan gerekçe ile hapis cezasının ertelenmesine yer olmadığına karar verilmesi,

Yasaya aykırı olup, suça sürüklenen çocuğun temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 06/02/2018 günü oy birliğiyle karar verildi.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

serwerron Site Üyesi

Mesajlar: 26


31 karton yakalandı. yani kişisel kullanım sınırının üstünde

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21326


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


Dön Ceza Hukuku