Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Ceza Hukuku İnfaz erteleme meslekten meni durur mu?

İnfaz erteleme meslekten meni durur mu?

Suç ve Cezalar, Suç Türleri, Ceza Hesaplama, Hapis, Adli Para Cezası, Adli Kontrol, Ön Ödeme, Uzlaşma, Tutuklama, Arama, Elkoyma, İletişimin Tespiti, Ceza Yargılama Usulü, Tekerrür, İçtima, İştirak...

turbolinea Kıdemli (*) Üye

Mesajlar: 58


babam 3 yıl 1 ay hapis cezası aldı
fakat babm ayrıca 1.5 yıl meslekten men cezası verdi ağır ceza
ceza onanırsa anayasa mahkemesine gitmeyi düşünüyoruz
ceza infazını 6 ay erteleyebiliyormuşuz.
ertelediğimiz zaman meslekten men de 6 ay ertelenir mi?


Admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28857turbolinea yazdı:
babam 3 yıl 1 ay hapis cezası aldı
fakat babm ayrıca 1.5 yıl meslekten men cezası verdi ağır ceza
ceza onanırsa anayasa mahkemesine gitmeyi düşünüyoruz
ceza infazını 6 ay erteleyebiliyormuşuz.
ertelediğimiz zaman meslekten men de 6 ay ertelenir mi?


Hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesi
Madde 17 – (Değişik: 24/1/2013-6411/4 md.)
(1) Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl veya daha az süreli
hapis cezalarının infazı, çağrı üzerine gelen hükümlünün istemi üzerine, Cumhuriyet
Başsavcılığınca ertelenebilir.


Yukarıdaki madde metninde belirtildiği üzere infaz erteleme sadece hapis cezalarının infazında söz konusudur. Diğer ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazının ertelenmesi mümkün değildir.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.


Dön Ceza Hukuku