Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Ceza Hukuku Nihai kararda hiçbir indirim yapılmaması itiraz

Nihai kararda hiçbir indirim yapılmaması itiraz

Suç ve Cezalar, Suç Türleri, Ceza Hesaplama, Hapis, Adli Para Cezası, Adli Kontrol, Ön Ödeme, Uzlaşma, Tutuklama, Arama, Elkoyma, İletişimin Tespiti, Ceza Yargılama Usulü, Tekerrür, İçtima, İştirak...

Özgür0606 Site Üyesi

Mesajlar: 14


Oncelikle iyi gunler

Asliye ceza mahkemesinde kisilerin huzur ve sukutunu bozma suçundan 9 ay bir hapis cezası verildi fakat cezada hiçbir indirim yapilmadi pismanlik indirimi,ceza indirimi,hagb,gibi sormak istediğim bu cezaya itiraz edicem istinaf dilekcesi vererek ama ben başka ilde ifade verdiğimde pişman olduğumu ve cezanın kamuya yararlı bir işte çalışmak istediğimi ve hagb karari verilmesini talep etmiştim böyle bir sonuç geldi soktayim bu cezanın yatari varmıdır


casa2000 Site Üyesi

Mesajlar: 9


Önceden sabıka kaydınız varmıydı yada hagb kararı

Güntülü Kullanıcı avatarı
Moderatör

Mesajlar: 2781


Özgür0606 yazdı:
Oncelikle iyi gunler

Asliye ceza mahkemesinde kisilerin huzur ve sukutunu bozma suçundan 9 ay bir hapis cezası verildi fakat cezada hiçbir indirim yapilmadi pismanlik indirimi,ceza indirimi,hagb,gibi sormak istediğim bu cezaya itiraz edicem istinaf dilekcesi vererek ama ben başka ilde ifade verdiğimde pişman olduğumu ve cezanın kamuya yararlı bir işte çalışmak istediğimi ve hagb karari verilmesini talep etmiştim böyle bir sonuç geldi soktayim bu cezanın yatari varmıdırHakkınızda Mahkumiyete karar veren yerel mahkeme kararında kişi ve kişilerin isim ve kişisel bilgilerini saklayarak buradan yayınlaya bilirseniz ona göre bir yorum yapıla bilir diye düşünüyorum. Mahkemenin seçimlik cezaları neden uygulamadığı gerekçesinin neler olduğu daha rahat anlaşılmış ola bilir.
www.kararara.com

Özgür0606 Site Üyesi

Mesajlar: 14


Hagb karari var önceden ama dava istinaf ta

Özgür0606 Site Üyesi

Mesajlar: 14


Hagb var ama dosya daha istinaf ta

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21592


Yukarıda Güntülü üstadımızın mesajını dikkate almış olsa idiniz ve bu nedenle karar içeriğindeki gerekçeyi görseydik neden uygulanmadığını az çok tahmin ede bilir ve anlamış olurduk.

Yinede ben size bir karar göndermiş olayımda siz bu yargıtay kararı ile hakimin vermiş olduğu karar arasında analizinizi yapar ve değerelendirmeye tabi tutarsınız.


CEZANIN ERTELENMEMESİ, SANIĞIN PİŞMANLIĞINI GÖSTERMEMESİ
viewtopic.php?f=44&t=55122
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Özgür0606 Site Üyesi

Mesajlar: 14


teoman bey karar bu sekılde

Sanığın sabit olan müştekiye karşı ısrarla ve sırf onun huzur ve sükununu bozmak maksadıyla telefon etmek, cep telefonu SMS mesajı yollamak suretiyle onun huzur ve sükununu bozma suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nun 123/1. maddesi gereğince, aynı kanunun 61. maddesi ve özellikle suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı ile güttüğü amaç ve saik ile eylemlerin gerçekleştirilmesinde gösterilen kastın yoğunluğu, vicdandan yoksun katılık ve ısrar da değerlendirilerek takdiren ve teşdiden 9 AY SÜRE İLE HAPİS İLE CEZALANDIRILMASINA;
Sanığın dosya üzerinden gözlemlenen neticeden pişmanlık duymaz ve umursamaz tutumu nazara alındığında olumlu bir kanaate varılamadığından sanık hakkında 5237 sayılı TCK. nun 62/1. maddesi gereğince takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA;
Sanık hakkında yasal ya da takdiri başkaca bir sebep bulunmadığından cezasında başka artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına;
Sanığın dosya üzerinden ve yargılama aşamalarında gözlemlenen kişilik hali, sosyal ve ekonomik durumuna ilişkin toplanan bilgi ve belgelere nazaran sanığın sosyal, ailevi ve ekonomik durumu, suçun işlenişindeki özellik ve nitelikler ile özellikle sanığın dosya üzerinden ve yargılama aşamalarında gözlemlenen neticeden pişmanlık duymaz ve umursamaz tutumu ile uslanmaz hali ve lehine düşünmeyi gerektirecek herhangi bir davranış biçimi göstermemesi ile SANIK HAKKINDA 5237 SAYILI TCK. NUN 50. MADDESİ GEREĞİNCE KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLARIN UYGULANMASINA TAKDİREN YER OLMADIĞINA;
Sanığın kişilik hali, toplum içerisindeki yeri, yasa ve nizam anlayışı, bunlara karşı saygı ve tepkisi bu cümleden olmak üzere dosya üzerinden ve yargılanma aşamalarında gözlemlenen neticeden pişmanlık duymaz ve umursamaz tutumu, uslanmazhali, lehine düşünmeyi gerektirecek olumlu bir davranış biçimi sergilememesi ile soğukkanlı hali birlikte değerlendiğinde cezasının ertelenmesi halinde ilerdebir daha suç işlemekten çekineceğine dair mahkemeye olumlu kanaat gelmediğinden 5237 sayılı TCK. nun 51. maddesi gereğinceSANIĞIN İŞ BU CEZASININ ERTELENMESİNE TAKDİREN YER OLMADIĞINA;
Sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetinin kanuni sonucu olarak 5237 sayılı TCK'nun 53/1-a,d,e maddesinde sayılan hakları mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; 5237 sayılı TCK'nun 53/1-c. maddesinde sayılan hakları ise kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koşullu salıverme tarihine kadar, bu kişiler dışındaki üçüncü şahıslar üzerindeki vesayet ve kayyımlık yetkileri yönünden ise mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar kullanmaktan YOKSUN BIRAKILMASINA;
Sanığın kişilik hali, toplum içerisindeki yeri, yasa ve nizam anlayışı, bunlara karşı saygı ve tepkisi bu cümleden olmak üzere dosya üzerinden ve yargılanma aşamalarında gözlemlenen neticeden pişmanlık duymaz ve umursamaz tutumu, uslanmazhali, lehine düşünmeyi gerektirecek olumlu bir davranış biçimi sergilememesi ile soğukkanlı hali birlikte değerlendiğinde hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği takdirde suç işlemekten çekineceğine dair mahkemeye kanaat gelmediğinden SANIK HAKKINDAKİ İŞ BU HÜKMÜN AÇIKLANMASININ CMK. NUN 231. MADDESİ GEREĞİNCE GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA;
Karar kesinleştiğinde sabıkasına esas hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı yönünden CMK'nun 231/11 maddesi gereğince mahkemesine ihbarda bulunulmasın;
28,00 TL davetiye giderinden ibaret yargılama giderinin CMK'nun 325/1 maddesi gereğince sanıktan TAHSİLİ İLE HAZİNEYE İRAD KAYDINA;
Karar kesinleştiğinde, 5320 sayılı Kanunun 16. maddesi uyarınca kolluk tarafından derhal gerekli işlemlerin yapılabilmesi için, sanık hakkında karar takip formu düzenlenerek soruşturmada görev alan kolluk birimine gönderilmesine;
Dair, sanığın ve katılanın yokluğunda, istinaf yasa yolu açık olmak ve kararın tebliği tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya başka yer yargı çevresi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya bulunulacak müracaat ile istinaf edilebilmek aksi halde kesinleşerek hüküm ifade etmek ve infaz edilmek üzere alenen verilen karar alenen okunup usulen anlatıldı.08/01/2019

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21592


Diğer konu başlığınızda cevap verilmiş.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


Dön Ceza Hukuku