Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Ceza Hukuku Hakimin kanunlara aykırı karar vermesi, reddi hakim talebi, şikayet vs.

Hakimin kanunlara aykırı karar vermesi, reddi hakim talebi, şikayet vs.

Suç ve Cezalar, Suç Türleri, Ceza Hesaplama, Hapis, Adli Para Cezası, Adli Kontrol, Ön Ödeme, Uzlaşma, Tutuklama, Arama, Elkoyma, İletişimin Tespiti, Ceza Yargılama Usulü, Tekerrür, İçtima, İştirak...

ASiveMAVi Site Üyesi

Mesajlar: 49


öncelikle merhaba

bir yakınımın ceza davası yapılıyor. dava konusu: çocuğunu dövmek kısaca basit yaralama suçu

kendisinin çocuğunu dövmediğini bizzat biliyorum ve şahidim

ancak eşiyle boşanma aşamasında olduğu için eşi iftira atmaktadır. KONUMUZ BU DEĞİL

ceza davasına bakan hakim mağdur çocuk için barodan avukat talep etmiyor. çocuğun ifadesini hiç almıyor. çocuğun ifadesini almak için uzman pedagog psikolog istetilmesi gerekirken bunu da yapmıyor delil toplama ve duruşma aşaması böyle

sadece varsayımlara ve müşteki annenin ifadesine dayanarak ceza veriyor cezayı adli para cezasına ardından hagbye çeviriyor karar aşaması da böyle

gerekçeli karar ve duruşma tutanakları 2 gün geçtiği halde hala yazılmadı. duruşma sonrası ise böyle bitiyor.

SORUM İSE ŞÖYLE:

1- aynı mahkemede bir başka ceza davasında da aynı hakim görevli ve taraflar aynı (bu konuda reddi hakim usulü nedir ?)
2-BU HAKİM HAKKINDA ŞİKAYET PROSEDÜRÜ NEDİR ?IŞIKDEMİR Kullanıcı avatarı
Editör

Mesajlar: 1119
Konum: Eskişehir


Yasaklılık sebepleri
Madde 34- (1) Hâkim, aşağıdaki hâllerde davaya bakamaz; talep olmasa bile çekinmek zorundadır:
a) Kendisine ait olan veya doğrudan doğruya ya da dolayısıyla ilgili olduğu davada.
b) Aralarında evlilik bağı kalksa bile eşinin davasında.
c) Kendisi veya eşinin altsoy veya üstsoyunun davasında.
ç) Kendisi ile arasında evlatlık bağı bulunanın davasında.
d) Üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı bulunanların davasında.
e) Nişanlısının davasında.
f) İki taraftan birinin vekili, vasisi, kayyımı veya yasal danışmanı sıfatıyla hareket ettiği davada.


Ret sebepleri
Madde 36- (1) Hâkimin tarafsızlığından şüpheyi gerektiren önemli bir sebebin bulunması hâlinde, taraflardan biri hâkimi reddedebileceği gibi hâkim de bizzat çekilebilir. Özellikle aşağıdaki hâllerde, hâkimin reddi sebebinin varlığı kabul edilir:
a) Davada, iki taraftan birine öğüt vermiş ya da yol göstermiş olması.
b) Davada, iki taraftan birine veya üçüncü kişiye kanunen gerekmediği hâlde görüşünü açıklamış olması.
c) Davada, tanık veya bilirkişi olarak dinlenmiş veya hâkim ya da hakem sıfatıyla hareket etmiş olması.
ç) Davanın, dördüncü derece de dâhil yansoy hısımlarına ait olması.
d) Dava esnasında, iki taraftan birisi ile davası veya aralarında bir düşmanlık bulunması.
Resim

IŞIKDEMİR Kullanıcı avatarı
Editör

Mesajlar: 1119
Konum: Eskişehir


Ret usulü
Madde 38- (1) Hâkimin reddi sebebini bilen tarafın, ret talebini en geç ilk duruşmada ileri sürmesi gerekir. Taraf, ret sebebini davaya bakıldığı sırada öğrenmiş ise en geç öğrenmeden sonraki ilk duruşmada, yeni bir işlem yapılmadan önce bu talebini hemen bildirmek zorundadır. Belirtilen sürede yapılmayan ret talebi dinlenmez.
(2) Hâkimin reddi, dilekçeyle talep edilir. Bu dilekçede, ret talebinin dayandığı sebepler ile delil veya emarelerin açıkça gösterilmesi ve varsa belgelerin eklenmesi gerekir.
(3) Hâkimin reddi dilekçesi, reddi istenen hâkimin mensup olduğu mahkemeye verilir.
(4) Ret talebi geri alınamaz.
(5) Hâkimi reddeden taraf, dilekçesini karşı tarafa tebliğ ettirir. Karşı taraf bir hafta içinde cevap verebilir. Bu süre geçtikten sonra yazı işleri müdürü tarafından ret dilekçesi, varsa karşı tarafın cevabı ve ekleri, dosya ile birlikte reddi istenen hâkime verilir. Hâkim bir hafta içinde dosyayı inceler ve ret sebeplerinin kanuna uygun olup olmadığı hakkındaki düşüncesini yazı ile bildirerek, dosyayı hemen merciine gönderilmek üzere yazı işleri müdürüne verir.
(6) Ret sebebi sabit olmasa bile, merci bunu muhtemel görürse, ret talebini kabul edebilir.
(7) Ret sebepleri hakkında yemin teklif olunamaz.
(8) Hâkimi çekilmeye davet, hâkimin reddi hükmündedir.
(9) Bu kararlar aleyhine ancak hükümle birlikte kanun yollarına başvurulabilir.
Resim

ASiveMAVi Site Üyesi

Mesajlar: 49


öncelikle cevabınız için teşekkür ederim

peki aynı hakim hakkında cmkya hiçbir şekilde uymadan mahkeme kurması nedeniyle şikayetçi olmak istediğimizde prosedür nedir ?

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21229


Son ara karar dediğimiz duruşma tutanağı yüze karşı tefhimle verilmişse 7 günlük süre başlamıştır, duruşma tutanağının kesinlikle hazırdır hazırlanmadı diye bir beyan ileri sürülemez. Hakimle ilgili şüpheleriniz var ise bu konuda Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Şikayetinizi yapa bilirsiniz.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Sonraki

Dön Ceza Hukuku