1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Denetimli serbestlik süreci devam ederken askere gidilirni?

Gönderilme zamanı: 01 May 2019 17:20
gönderen Erdisvs
Sayım arkadaşlar denetimdeyken askere gidilirmi gidilirse eğer askerlikde geçirilen günler denetimden düşer mi yoksa geldiğinde kaldığın yerden devam mı ediyorsun

Re: Denetimli serbestlik süreci devam ederken askere gidilirni?

Gönderilme zamanı: 01 May 2019 20:15
gönderen quadro58
Askerliğime 1 hafta kala denetimli serbestlik aldım haftada 4 gün imza atıyorum infaz savcılığı dosyanın infazı bitene kadar gidemeceğimi söyledi denetimli serbestlikten verilen evraklarla birlikte askerlik şubesine gidip erteledim yani 105/A maddesi geregince gidemezsiniz

Re: Denetimli serbestlik süreci devam ederken askere gidilirni?

Gönderilme zamanı: 02 May 2019 11:36
gönderen teoman

Re: Denetimli serbestlik süreci devam ederken askere gidilirni?

Gönderilme zamanı: 15 May 2019 18:43
gönderen Erdisvs
quadro58 yazdı:Askerliğime 1 hafta kala denetimli serbestlik aldım haftada 4 gün imza atıyorum infaz savcılığı dosyanın infazı bitene kadar gidemeceğimi söyledi denetimli serbestlikten verilen evraklarla birlikte askerlik şubesine gidip erteledim yani 105/A maddesi geregince gidemezsiniz
Yani denetimli bitene kadar beklicez mi diyosun kardeşim. Ama gidenlerde var acaba sende istisna mı oldu yoksa hala sistem dediğin gibi mi ?

Re: Denetimli serbestlik süreci devam ederken askere gidilirni?

Gönderilme zamanı: 15 May 2019 19:15
gönderen quadro58
Denetimli serbestliğede söyledim gidemezsin dedi

Re: Denetimli serbestlik süreci devam ederken askere gidilirni?

Gönderilme zamanı: 16 May 2019 07:44
gönderen teoman
Bilindiği üzere ceza infaz kurumlarında hapis cezasına mahkumiyet hükmü infaz edilirken kişinin başka suçtan tutuklama kararı olması halinde, öncelikle hükümlünün lehine kesinleşen hapis cezası hükümlerinin infaz edilmesi gerektiği, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin “Denetimli serbestlik kararlarının değiştirilmesi, durdurulması veya kaldırılması” başlıklı 45. maddesindeki “(3) Bu Yönetmeliğin dördüncü kısmının ikinci ve dördüncü bölümü ile beşinci kısmının üçüncü ve dördüncü bölümünde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında yükümlünün işlediği bir suç nedeniyle; tutuklanması veya mahkûm olduğu hapis cezasının infazına başlanması ya da askere alınması durumunda mahkemece aksine bir hüküm de verilmez ise yükümlülüğün yerine getirilmesi durdurulur. Yükümlü denetim süresi içerisinde serbest bırakılır veya askerlik hizmeti sona ererse yükümlülüğün yerine getirilmesine devam edilir. Denetim süresinin sonunda yükümlünün mahpusluk halinin veya askerlik durumunun devam etmesi durumunda dosya kapatılarak mahkemesine gönderilir. Ceza infaz kurumunda veya askerlikte geçirilen süreler denetim süresinden sayılır. Bu süre içinde rehberlik kapsamında verilen yükümlülüğün yerine getirilmesinde mahkemeye verilecek raporlar ceza infaz kurumu ile işbirliği içerisinde hazırlanır. Hâkime gönderilecek rapora esas olmak üzere üç ayda bir kişinin gelişimi ve davranışları hakkında ceza infaz kurumu idaresinden bilgi istenir.” şeklindeki amir hüküm uyarınca da yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında yükümlünün işlediği bir suç nedeniyle tutuklanması durumunda yükümlülüğün yerine getirilmesinin durdurulacağı ancak Ceza infaz kurumunda geçirilen sürelerin denetim süresinden sayılacağının belirtildiği, burada tutuklanma halinde hem yükümlülüğün yerine getirilmesinin durdurulması hem de ceza infaz kurumunda geçirilen sürelerin denetim süresinden sayılacağının belirtilmesinin çelişki içerdiği düşünülse de, kanun koyucunun yukarıda da belirtildiği üzere hapis cezasına mahkumiyet hükmü infaz edilirken kişinin başka suçtan tutuklanması halinde, öncelikle hükümlünün lehine kesinleşen hapis cezasının infaz edilmesinin amaçlandığı, diğer bir deyişle tutuklama kararının infaz edilmeyip, tutuklama kararı kaldırılıncaya dek denetimli serbestlik şeklinde infaz edilen kesinleşmiş hükmün kapalı ceza infaz kurumunda infazına devam edilmesi gerektiği cihetle, anılan kararda sadece tutukluluk hali sona erene dek denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına ara verilmesine karar verilmesi hukuka aykırıdır (Yargıtay 1. Ceza Dairesi - Karar:2016/2542).