5. Hukuk Dairesi 2017/31606 E. , 2017/29252 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/31606 E. , 2017/29252 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Ağu 2018 23:35

5. Hukuk Dairesi 2017/31606 E. , 2017/29252 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
- K A R A R –
Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş, karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Taraf vekillerinin aşağıdaki bent dışındaki sair temyiz nedenleri bozma ile kesinleşen yönlere ilişkindir. Ancak;
1-Dava konusu taşınmaz üzerindeki yapının değeri, bozma doğrultusunda eskale edilmeden tespit edilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2012 değerlendirme yılına ait Yapı Yaklaşık Birim Maliyet Fiyatlarına yerine, mahkemece resen 2013 yılı resmi verilerini esas alarak bedel tespit eden rapora göre hüküm kurulması sonucu davacı lehine oluşan usuli kazanılmış hak ilkesi ihlal edilerek fazla bedel tespiti,
2-2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine 6459 sayılı Yasanın 6. maddesi ile eklenen hüküm uyarınca, dava dört ay içerisinde sonuçlandırılamadığından, kamulaştırma bedeline yasal faiz yürütülmesine karar verilmiş ise de; bozma kararı öncesi hükmedilen bedele ilk karar tarihine kadar; bozma sonrası oluşan fark bedele ise son karar tarihine kadar faiz yürütülmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
Doğru görülmemiştir.
Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davalıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 20/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla