5. Hukuk Dairesi 2017/31359 E. , 2017/29105 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/31359 E. , 2017/29105 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Ağu 2018 23:39

5. Hukuk Dairesi 2017/31359 E. , 2017/29105 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R –
Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyadaki bilgi ve belgelerden; .... köyü 921 parsel sayılı taşınmazın ifraz gördüğü, 1418,1419,1420 parsel sayılı taşınmazlar olduğu,
1418 parsel sayılı taşınmazın 1473, 1474, 1475, 1476, 1420 parsel sayılı taşınmazın 1477, 1478, 1479, 1480, 1481,1482,1483, 1484,1485,1486,1487, 1488,1489,1490,1491,1492, 1492, 1493,1494, 1495,1496,1497, 1498,1499,1500,1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510 parsel sayılı taşınmazlar olduğu,
Davacıların malik muris .... ve ..... mirasçıları sıfatıyla eldeki davayı açtıkları, malik.....mirasçıs.... ve .....(.....) tarafından ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 1996/566E-1997/375K sayılı dosyası ile 1419 parsel sayılı taşınmaz, 1993/191E-1993/307K sayılı dosyası ile 1418,1420 parsel sayılı taşınmazlar yönünden açılmış bedel arttırım davası bulunduğu, dava konusunun 1419 parsel ile 1418 ve 1420 parsellerden ifrazen oluşan 1476, 1501,1502, 1503,1504,1505, 1506,1507,1508,1509 parsel sayılı taşınmazlar olduğu anlaşılmakla;
Kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin olarak, bedel artırım davası açılmakla tebligat işlemleri tamamlanmış ve kamulaştırma kesinleşmiş sayılacağından, kamulaştırılan bölümlerin taşınmazların hangi kısmına ilişkin olduğunun tespiti gerekir. Bedel arttırım davasına konu edilen taşınmazların, varsa kamulaştırma krokileri de getirtilerek dava konusu taşınmazlarla çakışıp çakışmadığı, mahallinde yapılacak keşif ile araştırılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 19/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla