5. Hukuk Dairesi 2017/30763 E. , 2017/29820 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/30763 E. , 2017/29820 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Ağu 2018 23:44

5. Hukuk Dairesi 2017/30763 E. , 2017/29820 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca BOZULMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan19/04/2017 gün ve 2016/13237 Esas - 2017/11311 Karar sayılı ilama karşı davalılardan ... vd. vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:
-K A R A R-
4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkin davanın kabulüne dair mahkemece verilen karar, Dairemizce bozulmuş, bu karara karşı davalı ... vd vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, Yargıtay ilamında yazılı gerekçelere göre, davalı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair karar düzeltme istekleri HUMK.nun 440. maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından yerinde değildir. Ancak;
Aynı yerde bulunan ve aynı amaçla kamulaştırılan benzer nitelikteki taşınmazlara ilişkin olarak açılan ve Dairemize intikal eden dava dosyalarında kapitalizasyon faiz oranının % 5 olarak kabul edildiği bu kez yapılan incelemede anlaşılmakla;
Davalılar vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne, Dairemizin 19.04.2017 gün ve 2016/13237 Esas 2017/11311 Karar sayılı bozma ilamının kaldırılmasına karar verildikten sonra, işin esasının incelenmesinde;
Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm, davacı idare ve davalı ... vd. vekilince temyiz edilmiştir.
Arazi niteliğindeki taşınmaza gelir metodu esas alınarak değer biçilmesinde yöntem olarak bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
1-Taşınmazın sulu tarım arazisi niteliği, konumu ve yüzölçümü dikkate alındığında değeri belirlenirken kapitalizasyon faiz oranının % 5 uygulanması gerekirken, bu oranın % 6 kabulü ile az bedel tespiti,
2-Davalılardan ..., ... ve ...'un tapu kaydında malik olmadıkları anlaşılmakla, gerekçesi açıklanmadan adı geçen davalılar hakkında da kabul kararı verilmesi,
3-Davalı ...'ün ölü olduğu anlaşılmakla, 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 14/5. maddesine göre mirasçılarının davaya dahil edilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
Doğru görülmemiştir.
Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenle HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davalılardan ...'ten peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine, temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 26/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla