5. Hukuk Dairesi 2017/30757 E. , 2017/29668 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/30757 E. , 2017/29668 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Ağu 2018 23:44

5. Hukuk Dairesi 2017/30757 E. , 2017/29668 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı geçirilen taşınmazların, pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca BOZULMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 24/10/2016 gün ve 2016/8721 Esas - 2016/14637 Karar sayılı ilama karşı davacılar vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:
- K A R A R –
Kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı geçirilen taşınmazların, pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsili istemine ilişkin davanın kabulüne dair verilen karar davalı idare vekilinin temyizi üzerine Dairemizce Bozulmuş, bu karara karşı davacı vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Dosyada mevcut güncel tapu kaydına ve tarafların beyanlarına göre dava konusu 102 ada 786 parsel sayılı taşınmaz karar tarihinden sonra 03.02.2015 de el değiştirdiği, yeni malikin davaya devam etme isteğini vekili aracılığıyla verdiği dilekçe ile bildirdiği, 6100 sayılı HMK'nın 125/2. maddesine göre görülmekte olan davada taşınmazı devralan kişinin davacı yerine geçeceği ve davanın kaldığı yerden devam edeceği düzenlendiğinden, mahkemece tespit edilecek yeni malikin davacı sıfatıyla davaya ihbar edilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, aktif husumet yokluğundan davanın reddedilmesi gerektiği yönünde bozma yapıldığı, bu defa yapılan incelemede anlaşılmakla,
Davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 24/10/2016 gün 2016/8721 E-2016/14637 K sayılı Bozma kararının kaldırılmasına karar verildikten sonra yapılan incelemede;
Dava kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
Kapama fıstık bahçesi niteliğindeki ... mahallesi 102 ada 786 parsel sayılı taşınmaza net geliri esas alınarak değer biçilmesinde ve pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
1-Dava konusu 102 ada 50 parsel ve 101 ada 963 parsel sayılı taşınmazlar hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi,
Doğru olmadığı gibi,
2-Dosyada mevcut güncel tapu kaydına ve tarafların beyanlarına göre dava konusu 102 ada 786 parsel numaralı taşınmazın karar tarihinden sonra, kararın kesinleşmesinden önce dava dışı üçüncü kişiye satıldığı, yeni malik....'ın davaya devam etme isteğini vekili aracılığıyla verdiği dilekçe ile bildirdiği anlaşıldığından, 6100 sayılı HMK'nin 125/2. maddesine göre görülmekte olan davada bu taşınmazı devralan kişinin davacı yerine geçeceği ve davanın kaldığı yerden itibaren devam edeceği düzenlendiğinden, mahkemece tespit edilecek yeni malikin davacı sıfatıyla davaya ihbar edilip sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinden,
Mahkeme kararının açıklanan nedenlerle davalı idare vekilinin temyiz itirazı doğrultusunda BOZULMASINA, davacılardan peşin alınan karar düzeltme harcının istenildiğinde iadesine, davalı idareden peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 25/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla