5. Hukuk Dairesi 2017/29476 E. , 2017/29392 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/29476 E. , 2017/29392 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Ağu 2018 23:51

5. Hukuk Dairesi 2017/29476 E. , 2017/29392 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R –

Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Alınan rapor, hüküm kurmaya elverişli değildir. Şöyle ki;
1-Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kısmi kamulaştırma sebebiyle dava konusu taşınmazın iki ayrı parsel olarak ifraz edildiği ve bu parsellerden 1394 sayılı parselin adı geçen idare adına tescil edildiği anlaşıldığından, yanlızca 1393 parselden geçen enerji nakil hattına ilişkin bedelin tespiti yönünden ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, idareye geçen 1394 parsel üzerindeki enerji nakil hattının 1393 parselden geçtiğinin kabulü ile hesaplamaya dahil edilerek fazlaya hükmedilmesi,
2-Acele el koyma dosyasında bloke edilen bedelin, tespit edilen kamulaştırma bedelinden mahsubu ile fark bedel için faize hükmedilmesi gerektiği halde kamulaştırma bedelinin tamamı için faize hükmedilmesi,
3-Faiz başlangıç tarihi 18/10/2015 olması gerekirken, 11/12/2015 tarihinden itibaren faize hükmedilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, taraflardan peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 20/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla