5. Hukuk Dairesi 2017/28926 E. , 2017/29353 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/28926 E. , 2017/29353 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

5. Hukuk Dairesi 2017/28926 E. , 2017/29353 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda: Aslı ve birleştirilen davaların davalı ... yönünden kabulüne diğer davalılar bakımndan açılan davanın ise reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalılardan ... vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R –

Asıl ve birleşen davalar, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil istemine ilişkindir.
Mahkemece, asıl dava ile birleşen davaların davalı ... yönünden kabulüne, diğer davalılar yönünden reddine karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekilince temyiz edilmiştir.
Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Dava konusu taşınmazlara net gelirleri esas alınarak değer biçilmesinde yöntem itibari ile bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
1-Kamulaştırılan eski 899 ve 901 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin olarak açılan .... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2013/53 Esas -2014/51 Karar sayılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında 03.11.2010 değerlendirme tarihi itibariyle eski 899 parsel sayılı taşınmazın m2 birim fiyatı 5,07 TL ve eski 901 parsel sayılı taşınmazın m2 birim fiyatı ise 7,79 TL belirlendiği halde aynı taşınmazların kamulaştırmasız el atılan bölümleri için 02.02.2011 tarihli değerlendirmede m² birim fiyatı 13,70 TL olarak belirlendiğinden sözü edilen dosya mahkemesinden getirtilip hükme esas alınan bilirkişi raporu ile arasındaki nitelik ve bedel farkının gereçesinin açıklanması yönünde ek rapor alındıktan sonra rapor denetlenerek sonucuna karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi,
2-Kabule göre de;
a- Dava tarihinin 02.02.2011 olduğu gözetildiğinde, bu tarih itibariyle 2011 yılı için gelir elde edilemeyeceği dikkate alınmaksızın, sözü edilen yıla ilişkin olarak da ecrimisile hükmedilmesi,
b-6100 sayılı HMK'nun 176. maddesi gereğince; aynı davada, tarafların ıslah yoluna ancak bir kez başvurabileceği gözetilmeden ikinci ıslaha göre hüküm kurulması,
Doğru görülmemiştir.
Davalılardan ... vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 20/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla