5. Hukuk Dairesi 2017/28623 E. , 2017/28970 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/28623 E. , 2017/28970 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Ağu 2018 23:54

5. Hukuk Dairesi 2017/28623 E. , 2017/28970 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve göl alanı olarak tapudan terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
- K A R A R –
Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve göl alanı olarak tapudan terkini istemine ilişkindir.
Mahkemece, uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş; karar, davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.
Mahkemece bozma ilamına uyulduğu belirtilmiş ise de, gerekleri tam olarak yerine getirilmemiştir. Şöyle ki;
1-Zemin yönünden bozma yapılmadığı halde, davacı idarenin usuli kazanılmış hakkı gözetilmeden, aynı münavebe uygulanarak daha fazla m2 birim fiyatı tespit edilmesi,
2-Kavakların kaç yaşında kesim çağına geldiği ilgili resmi kuruluşlardan sorularak, kesim çağına gelen kavakların davalı tarafça alınıp götürülmesi durumunda bedelinin ödenmemesi gerektiği yönünde bozma yapıldığı, bozma sonrasında yapılan araştırmada, İl Tarım Müdürlüğünün yazı cevabına göre kavakların kesim çağının 11-13 yaş arası olduğu ve bozma sonrası yapılan keşifte, davalı tanığı..... beyanında kavak ağaçlarını davalının kestiğini söylediği, buna göre davalı tarafça kavakların alındığı anlaşıldığından kavak ağaçlarının bedeline hükmedilmemesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Doğru görülmemiştir.
Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 18/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla