5. Hukuk Dairesi 2017/28026 E. , 2017/29393 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/28026 E. , 2017/29393 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Ağu 2018 23:58

5. Hukuk Dairesi 2017/28026 E. , 2017/29393 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idareler vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
- K A R A R –
Dava, kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsili ve ecrimisil istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı ... ve .... vekillerince temyiz edilmiştir.
Dosyada bulunan kanıt ve belgelere göre, dava konusu taşınmazdan pilon dikilerek enerji nakil hattı geçirildiği anlaşılmaktadır. Ancak;
Dosyadaki bilgi ve belgeler incelendiğinde; 28.11.2014 tarihli Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun yazısında, dava konusu enerji nakil hattına ilişkin 05.09.2012 tarihinde kurum tarafından kamulaştırma kararının alındığı, kadastro yenileme çalışmaları sebebiyle 23.07.2014 tarihinde kararın tadil edildiği, bu karar kapsamında bedel tespit ve tescil davalarının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca açılarak sonuçlandırılacağı ve tescil işlemlerinin ... adına yapılarak, dağıtım lisansı sahibi ... Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye lisans süresi boyunca kullanım hakkı verileceği bildirilmiştir.
Bu durumda, davanın kamulaştırma yetkisine sahip olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna karşı açılması gerektiğinden, bu idareyi davaya dahil etmesi için davacılar vekiline süre verilip, davaya katılımı sağlandıktan sonra adı geçen idare hakkında karar verilmesi, ... ile enerji nakil hattını tesis eden .... hakkında açılan davanın ise husumet yönünden reddine karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
Doğru görülmemiştir.
Davalı idareler vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davalılardan peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 20/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla