5. Hukuk Dairesi 2017/27368 E. , 2017/30171 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/27368 E. , 2017/30171 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:01

5. Hukuk Dairesi 2017/27368 E. , 2017/30171 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davacı lehine konulan ipotek bedelinin uyarlanması davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: İlk kararda direnilmesine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R –
Dava, davacı lehine konulan ipotek bedelinin uyarlanması istemine ilişkindir.
İlk derece mahkemesince davanın kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karara karşı davacı vekili tarafından yapılan istinaf başvurusu üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesi 5.Hukuk Dairesince ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılması ile davanın yeniden görülmesi için mahkemesine iadesine kesin olarak karar verilmiş mahkemece bu kez direnilerek yine ilk karar gibi hüküm kurulmuş hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Mahkemece delil ve belgeler toplandıktan sonra mahallinde keşif yapılarak alınan bilirkişi raporuna göre hüküm kurulmuş ise de ... Bölge Asliye Mahkemesince HMK 353/1-a 6.maddesi uyarınca mahkeme kararının kaldırılması ile dosyanın mahkemesine iadesine KESİN olarak karar verildiğinden ve bu karar temyiz edilemeyeceginden kesin olarak verilen kararlara karşı direnilmeyeceği gibi HMK 373. maddesi uyarınca ancak Yargıtay bozma kararlarına karşı direnmek mümkündür.
Bu durumda yasa maddeleri gözardı edilerek Yargıtay tarafından verilmiş bir bozma kararı olmadan, ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Dairesinin kesin olarak verdiği karara karşı direnme kararı verilerek ilk karar gibi hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 28/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla