5. Hukuk Dairesi 2017/26622 E. , 2017/29049 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Konum: İstanbul
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/26622 E. , 2017/29049 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:08

5. Hukuk Dairesi 2017/26622 E. , 2017/29049 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
- K A R A R –
Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Arsa niteliğindeki .... ilçesi, 2 nolu .... mahallesi, 1466 ada 9 parsel sayılı taşınmaz ile emsalin üstün ve eksik yönleri belirlenip kıyaslaması yapılarak değer biçilmesinde yöntem olarak bir isabetsizlik görülmemiştir.
Bu nedenle; davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.
Davalı vekilinin temyiz itirazları yönünden yapılan incelemede;
Aynı amaçla kamulaştırılan ve dava konusu 1466 ada 9 parsel sayılı taşınmaz ile benzer konumda bulunan 1798 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2014/426 Esas - 2015/491 Karar sayılı dosyasında değerlendirme tarihi Mayıs 2014 itibariyle 2.305,56TL/m² birim fiyat takdir edildiği ve bu bedelin Dairemiz denetiminden geçerek 2016/1737 Esas - 2017/3481 Karar sayılı ilamı ile onandığı gözetilerek, anılan dosyadaki bilirkişi kurulu raporlarında belirlenen metrekare birim fiyatından ayrılma nedenleri yönünden ek rapor alınması gerektiğinin düşünülmemesi,
Doğru görülmemiştir.
Davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davacı idare harçtan muaf olduğundan harç alınmamasına, davalıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 18/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla