5. Hukuk Dairesi 2017/26492 E. , 2017/29523 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/26492 E. , 2017/29523 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:08

5. Hukuk Dairesi 2017/26492 E. , 2017/29523 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idareler vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
- K A R A R –
Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş; karar, davalı Hazine ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekillerince temyiz edilmiştir.
Mahkemece bozma ilamına uyulmuş ise de; bozma gerekleri tam olarak yerine getirilmemiştir. Şöyle ki,
1-Dairemizce; taşınmaz üzerindeki ağaç bedelleri hesaplanırken, zemin bedeline değer biçmede esas alınan tarla sebzeciliği yerine, farklı münavebe ürünlerine göre bedel tespiti yapıldığından bahisle mahkemenin önceki kararı bozulmuş olmasına rağmen, bu defa ise dava konusu taşınmaz üzerindeki muhdesat değerinin tespiti için tarla sebzeciliği yerine Buğday, sılajlık Mısır, Pamuk, Mercimek, bostan dane mısır gibi farklı münavebe ürünlerine göre değer biçen rapora göre karar verilmesi,
2-Davalı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yönünden davanın husumetten reddine karar verildiğinden kendini vekil ile temsil eden davalı lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
Doğru görülmemiştir.
Davalı idareler vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davalılardan .... Genel Müdürlüğünden peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 21/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla