5. Hukuk Dairesi 2017/26110 E. , 2017/29474 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/26110 E. , 2017/29474 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:10

5. Hukuk Dairesi 2017/26110 E. , 2017/29474 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R –

Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini istemine ilişkindir.
Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş; karar, davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.
Arsa niteliğindeki .... ili, .... ilçesi, .... mahallesi 194 ada 26 ve 51 parsel sayılı taşınmazlara emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
1)Davalı vekilinin bozma öncesi yapılan yargılama sırasında 21.11.2012 tarihli celsede arta kalan kısımların kamulaştırılmasını ve herhangi bir değer azalışı kabul etmediklerini beyan ettiği, bozma öncesi verilen kararda dava konusu 194 ada 26 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırmadan arta kalan kısmı için değer azalışına hükmedilmediği ve bu husus bozma konusu yapılmadığından davacı idare lehine usuli kazanılmış hak oluştuğu gözetilmeden, bozma sonrası 26 parselin kamulaştırmadan arta kalan bölümüne % 50 değer kaybı uygulanmak suretiyle hesap yapan bilirkişi kurulu raporu hükme esas alınmak suretiyle fazla bedel tespiti,
2)2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine 6459 sayılı Yasanın 6. maddesi ile eklenen hüküm uyarınca, dava dört ay içerisinde sonuçlandırılamadığından, bozmadan önce tespit edilen bedele 15.10.2012 gününden ilk karar tarihi olan 21.11.2012 gününe, bozma sonrası artan kısma ise 15.10.2012 tarihinden son karar tarihine kadar yasal faiz işletilmesi gerektiği halde yazılı şekilde tüm bedele son karar tarihine kadar faiz işletilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 21/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla