5. Hukuk Dairesi 2017/24341 E. , 2017/29005 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/24341 E. , 2017/29005 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:13

5. Hukuk Dairesi 2017/24341 E. , 2017/29005 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
- K A R A R –
Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece, uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm, kurulmuş; karar , taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Dosyadaki delil ve belgelere, kararın bozmaya uygun olmasına göre davalı idare vekilinin tüm, davacı vekilinin ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak;
Mahkemece hükme esas alınan raporda dava konusu taşınmazın 500 TL/m² olduğu belirtilmiş ise de emsal olarak incelenen taşınmaz imar, dava konusu taşınmaz kadastral parsel niteliğinde olduğundan tespit edilen bedelden %40 oranından düzenleme ortaklık payı düşüldüğünde taşınmazın birim m² bedeli 300,00-TL olacaktır. Taşınmazın yol, yeşil alan ve park olarak toplam 599 m²' sine el atıldığı anlaşıldığından, kamulaştırmasız el atılan kısım bedeli olarak 179.700,00-TL tazminata hükmedilmesi gerekirken eksik bedele hükmedilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davalıdan aşağıda yazılı kalan onama harcının alınmasına, davacıdan aşağıda yazılı harcın istenildiğinde iadesine, taraflardan peşin alınan temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 18/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla