5. Hukuk Dairesi 2017/23667 E. , 2017/29741 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Konum: İstanbul
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/23667 E. , 2017/29741 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:14

5. Hukuk Dairesi 2017/23667 E. , 2017/29741 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R –

Mahkemece uyulan bozma kararı uyarınca inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş; karar, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
Yerel mahkeme kararı bozma kararı ile birlikte ortadan kalkıp hüküm geçerliliğini yitirmekte olup bozulan karar sonraki kararın eki niteliğinde değildir. Bu nedenle bozma kararından sonra mahkemece kurulacak yeni hüküm HMK'nun 297. maddesine uygun olarak oluşturulmalıdır. Mahkemece hüküm fıkrasında yer alan ve bozmaya konu yapılmayan hüküm yönüyle de ilk hükümdeki gibi karar verilmesi gerekmektedir. (Hukuk Genel Kurulunun 2017/3-3005 Esas 2017/149 sayılı kararı)
Bu nedenle HMK'nun 297. maddesi uyarınca yeniden hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U....nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 26/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla