5. Hukuk Dairesi 2017/22617 E. , 2017/29670 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/22617 E. , 2017/29670 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:17

5. Hukuk Dairesi 2017/22617 E. , 2017/29670 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca DÜZELTİLEREK ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 17/06/2015 gün ve 2015/1856 Esas - 2015/14007 Karar sayılı ilama karşı davacı idare vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R –

4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkin davanın kabulüne dair verilen karar davacı idare vekilinin temyizi üzerine Dairemizce Düzeltilerek Onanmış; bu karara karşı, davacı idare vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Karar tarihinden sonra, 05.06.2014 tarihinde tapuyu davacı idarenin devraldığı ve yeni tapu kaydının sunulduğu bu defa yapılan incelemede anlaşılmakla,
Davacı idare vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 17/06/2015 gün 2015/1856 Esas - 2015/14007 Karar sayılı Düzeltilerek Onama kararının kaldırılmasına karar verildikten sonra yapılan incelemede;
Dava 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.
Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre, karar tarihinden sonra, 05.06.2014 tarihinde taşınmazın idare adına tescili yapılmış ise de, tapunun hükmen mi yoksa tarafların anlaşması ve bedeli mukabilinde mi devredildiği mahkemece araştırılarak, sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinden,
Hükmün davacı idare vekilinin temyiz itirazları doğrultusunda açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 25/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla