5. Hukuk Dairesi 2017/6506 E. , 2017/29942 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/6506 E. , 2017/29942 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:21

5. Hukuk Dairesi 2017/6506 E. , 2017/29942 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca BOZULMASI hakkında 18.Hukuk Dairesinden çıkan kararı kapsayan 25/04/2016 gün ve 2015/10943 Esas - 2016/6561 Karar sayılı ilama karşı davacı idare vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:
-K A R A R-
4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkin davada, davanın kabulüne dair karar davacı idare vekilinin temyizi üzerine bozulmuş bu ilama karşı davacı idare vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre davacı idare dava konusu taşınmazın 998,49m²'lik kısmının kamulaştırılmasını istediği ve bu yüzölçümüne göre kamulaştırma bedelinin tespit edildiği halde 947,24m²'lik kısmının tapusunun yol olarak terkinine karar verildiği bu kez yapılan incelemede anlaşılmakla,
Davacı idare vekilinin karar düzeltme isteminin bu yönden kabulü ile 18.Hukuk Dairesinin 25/04/2016 gün ve 2015/10943 Esas - 2016/6561 sayılı bozma ilamının kaldırılmasına karar veridikten sonra yapılan incelemede,
Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı idare vekilince temiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.Ancak;
1-Dava konusu taşınmazla aynı bölgede bulunan 04.10.2012 tarihi itibariyle değerlendirilen bir başka taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davasının Dairece yapılan temyiz incelemesinde (... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2014/569E.-2015/152 K, Dairenin 2015/14202E.-13651 K. sayılı) hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda sulu arazide münavebeye buğday, saman, t. fasülye,
domates, dolmabiber, enginar alınarak, bedel tespit edilmesine ve münavebe planı Dairemizce uygun bulunmasına rağmen, dava konusu dosyada münavebe planında 1.yıl buğday, 2.yıl fasülye, 3.yıl biber, 4.yıl K.lahana ürününün alınması suretiyle bedel tespit edilmiş olması,
2-Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istenen kısmı 998,49, olduğu, halde 947,24 m²'lik kısmın yola terkinine karar verilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 26/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla