5. Hukuk Dairesi 2017/6505 E. , 2017/29941 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/6505 E. , 2017/29941 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:21

5. Hukuk Dairesi 2017/6505 E. , 2017/29941 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca BOZULMASI hakkında 18.Hukuk Dairesinden çıkan kararı kapsayan 25/04/2016 gün ve 2015/10944 Esas - 2016/6567 Karar sayılı ilama karşı davalı tarafından verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

-K A R A R-
4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkin davada, davanın kabulüne dair karar davacı idare vekili ile davalının temyizi üzerine bozulmuş bu ilama karşı davalı tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
1-Dosya içindeki bilgi ve belgelere, taşınmazın bilirkişi raporunda belirtilen özelliklerine göre taşınmazın çıplak m²'sine bilirkişi raporunda belirtilen %80 oranında objektif arttırıcı unsur uygulamasında bir isabetsizlik görülmediği gibi,
2-Dava konusu taşınmazın niteliği dikkate alındığında belirlenen net gelire %4 oranında kapitalizasyon faiz uygulanması gerektiği bu kez yapılan incelemede anlaşılmakla,
Davalının karar düzeltme isteminin bu yönden kabulü ile 18.Hukuk Dairesinin 25/04/2016 gün ve 2015/10944 Esas - 2016/6567 Karar sayılı bozma ilamının kaldırılmasına karar verildikten sonra yapılan incelemede;
4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş hüküm, davacı idare vekili ile davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Kapama kiraz bahçesi niteliğindeki taşınmaza net geliri esas alınarak değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Bu nedenle davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.
Davalının temyiz itirazına gelince,
1-Taşınmazın sulu tarım arazisi niteliği, konumu ve yüzölçümü dikkate alındığında değeri belirlenirken kapitalizasyon faiz oranının % 4 uygulanması gerekirken, bu oranın % 5 kabulü ile az bedel tespiti,
2-Dosya içerisinde bulunan Kıymet Takdir Komisyonu raporunda, taşınmazın üzerinde bulunan muhdesatın enkazının mal sahibine bırakıldığına ilişkin bir ibare bulunmamıştır. Kaldı ki taşınmaz maliki enkazı almaya da zorlanamaz. Takdir komisyonu, enkazın mal sahibine ait olduğunu belirtmiş, mal sahibi de buna itiraz etmemiş ve dava konusu yapmamış ise enkaz değeri tespit edilerek bu bedelin kamulaştırma bedelinden düşülmesi gerekir. Böyle bir durum yoksa enkaz belirlenen bedelden düşülemez. Mahkemece, mal sahibinin enkazı alıp almadığı, isteyip istemediği belirlenip enkazın akıbetinin araştırılarak enkazın mal sahibi tarafından alındığının anlaşılması halinde ağaç enkaz bedelinin tespit edilen kamulaştırma bedelinden düşürülmesi, aksi halde enkaz bedeli düşülmemesi gerekirken yeterli araştırma yapılmadan enkaz bedeli düşülerek bedel tespit eden rapora göre karar verilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davalının temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davacı idare harçtan muaf olduğundan harç alınmamasına, davalıdan peşin alınan temyiz ve karar düzeltme harçlarının istenildiğinde iadesine, temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 26/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla