5. Hukuk Dairesi 2017/6255 E. , 2017/30033 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/6255 E. , 2017/30033 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:22

5. Hukuk Dairesi 2017/6255 E. , 2017/30033 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırılan taşınmazın tapu kaydının iptali ile idare adına kayıt ve tescili davasının reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca ONANMASI hakkında 18.Hukuk Dairesinden çıkan kararı kapsayan 09/12/2014 gün ve 2014/11514 Esas - 2014/17994 Karar sayılı ilama karşı davacı idare vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

-K A R A R-
Kamulaştırılan taşınmazın tapu kaydının iptali ile idare adına kayıt ve tescili istemli davada, mahkemece davanın reddine dair verilen karar davacı idare vekilinin temyizi üzerine onanmış,bu karara karşı davacı idare vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Dosyada bulunan kanıt ve belgelere göre,her ne kadar 1062 saylı yasa uyarınca, ... davalı gösterilmek suretiyle, dava açılmışsa da, dava konusu taşınmazın ..., ...,...., ...., ... .... adlı şahıslar adına hisseli olarak kayıtlı bulunduğu anlaşıldığından, mahkemece adı geçenler davaya dahil edilip taraf teşkili sağlanmadan hüküm kurulması doğru olmadığı gibi, dava konusu taşınmaza ait tüm kamulaştırma evraklarının davalı idareden, noter tebligatlarının ilgili noterlikten getirtilerek, ödeme belgeleri ise ilgili banka şubesi ve bölge müdürlüğünden sorularak, gelecek yazı cevaplarına göre, kamulaştırma tarihindeki maliklere tapu maliki sıfatıyla usulüne uygun tebligat yapılıp yapılmadığı, usulsüz tebligat varlığı halinde ise çekişmesiz kamulaştırma bedelinin ödenip ödenmediği araştırılıp, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken bu şekilde inceleme yapılmasına verilen ret kararının onandığı,
Bu kez yapılan incelemede anlaşıldığından; davacı idarenin karar düzeltme isteminin kabulü ile, kapatılan 18. HD'nin 09.12.2014 gün ve 2014/11514 -17994 sayılı onama ilamının kaldırılmasına karar verildikten sonra işin esasının incelenmesinde;
Dava kamulaştırılan taşınmazın tapu kaydının iptali ile idare adına kayıt ve tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın reddine karar verilmiş,hüküm davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.
1-Dosyada bulunan kanıt ve belgelere göre, her ne kadar 1062 saylı yasa uyarınca, ... davalı gösterilmek suretiyle, dava açılmışsa da, dava konusu taşınmazın ..., ...., ..., ..., ... ... adlı şahıslar adına hisseli olarak kayıtlı bulunduğu anlaşıldığından, adı geçen tapu malikleri davaya dahil edilip taraf teşkili sağlanması gerektiğinin düşünülmemesi,
2-Dava konusu taşınmaza ait tüm kamulaştırma evraklarının davalı idareden, noter tebligatlarının ilgili noterlikten getirtilerek, ödeme belgeleri ise ilgili banka şubesi ve bölge müdürlüğünden sorularak, gelecek yazı cevaplarına göre, kamulaştırma tarihindeki maliklere tapu maliki sıfatıyla usulüne uygun tebligat yapılıp yapılmadığı, usulsüz tebligat varlığı halinde ise çekişmesiz kamulaştırma bedelinin ödenip ödenmediği araştırılıp, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 28/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla