5. Hukuk Dairesi 2017/5576 E. , 2017/29082 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/5576 E. , 2017/29082 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:26

5. Hukuk Dairesi 2017/5576 E. , 2017/29082 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca BOZULMASI hakkında 18.Hukuk Dairesinden çıkan kararı kapsayan 09/11/2015 gün ve 2015/16743 Esas - 2015/16147 Karar sayılı ilama karşı davalı vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

-K A R A R-
4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkin davada mahkemece davanın kabulüne dair kararı taraf vekillerinin temyizi üzerine onanmış bu ilama karşı davalı vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Dosya içindeki bilgi ve belgelere, taşınmazın bilirkişi raporlarında yazılı özelliklerine göre taşınmazın çıplak m2'sine uygulanacak objektif arttırıcı unsurun % 100 olması gerekirken, daha az oranda uygulanmak suretiyle m2 bedelinin tespit edildiği bu kez yapılan incelemede anlaşılmakla;
Davalı idare vekilinin karar düzeltme isteminin bu yönden kabulü ile 18. Hukuk Dairesinin 09.11.2015 gün ve 2015/16743 -16147 sayılı onama ilamının kaldırılmasına karar verilmesinden sonra yapılan incelemede,
Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Arazi niteliğindeki taşınmaza net geliri esas alınarak değer biçilmesi yöntem itibariyle yasa hükümlerine uygundur.
Bu nedenle davalı idare vekilinin tüm, davalı vekilinin sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak;
Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre taşınmazın bilirkişi raporunda yazılı özelliklerine göre dava konusu taşınmazın çıplak m2'sine %100 objektif arttırıcı unsur uygulaması gerekirken, daha düşük oranda uygulanmak suretiyle m2 bedelinin eksik tespiti,
Doğru görülmemiştir.
Davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görüldüğünden hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, davalıdan peşin alınan temyiz ve karar düzeltme harçlarının istenildiğinde iadesine temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 19/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla