5. Hukuk Dairesi 2017/2112 E. , 2017/29882 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/2112 E. , 2017/29882 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:29

5. Hukuk Dairesi 2017/2112 E. , 2017/29882 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R –
Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
Arsa niteliğindeki .... mahallesi 675 ada 9 ve 10 parsel sayılı taşınmazlara emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
1)Dava konusu taşınmazlara ilişkin olarak aynı gün Dairemiz denetiminden geçen .... 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/242E-2014/186K sayılı dava dosyasına gelen belgelere göre; davalı ... ile DSİ Genel Müdürlüğü arasında protokol yapılarak taşınmazların olduğu bölgede .... Nehri üzerine kabartıcı tesis ile rekreasyon tesisleri yapılmak üzere anlaşıldığı, ... Nehri üzeri ve kıyısında yapılacak projenin hazırlanması ve tasdik edilmesinin DSİ Genel Müdürlüğüne bırakıldığı, proje finansmanının belediye tarafından üstlenilmesinin kararlaştırıldığı, dava konusu taşınmazların büyük bölümüne yol, park ve mesire alanı gibi sosyal tesisler yapılmak, bir kısmına da ... Regülatörü mansabında ve ... Nehri yatağında kalmak suretiyle el atıldığı anlaşılmıştır.
6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. maddesine göre akar sularda ıslah çalışması ve üzerinde çeşitli tesisler yapmak ile işletmek görev ve yetkisinin DSİ Genel Müdürlüğüne ait olduğu ve taşınmazların bir kısmına bu kapsamda el atıldığı anlaşıldığından, mahkemece taşınmazların regülatör, kanal, nehir yatağı, yol, park, mesire alanı, sosyal tesis vb el atılan kısımları ayrı ayrı tespit edilerek DSİ Genel Müdürlüğünün sorumlu olduğu alan dışında kalan belediyelerin yapmakla yükümlü olduğu yol, park, mesire alanı ve sosyal tesisler gibi kısımlarının bedelinin tahsiline karar verilmesi gerekirken taşınmazların tüm bedelinin davalıdan tahsiline ilişkin hüküm kurulması,
2)Dava dilekçesinde talep edilen tazminat miktarı 45.000,00-TL olduğu ve davacı tarafça ıslah yapılmadığı halde, talep aşılmak suretiyle 54.271,80TL'ye hükmedilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 26/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla