Forum ana sayfa 5. Hukuk Dairesi 2016/26511 E. , 2017/29850 K.

5. Hukuk Dairesi 2016/26511 E. , 2017/29850 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 388515
Konum: İstanbul5. Hukuk Dairesi 2016/26511 E. , 2017/29850 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R –

Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.
1-Davalılar ...oğlu ..., ...kızı ...., ... kızı .... ile ...karısı ...’nin uzun süreden beri bulunamadığı ve nerede oturduğunun bilinemediği anlaşıldığından, 3561 sayılı Yasanın 1. maddesi gereği adı geçen davalılara kayyım atanarak,
2-Tapu paydaşları .... ...., ....., ...kızı ... , .... kızı..., .... oğlu ...., ... karısı ..., ... oğlu ...., .... kızı ...., .... karısı ...., ... ... .... ile sırasıyla; ...., ....., ..., ...., ...,...., ...., ... ...., ... . Eşi ..... ....kızı .... ...... aynı kişiler olup olmadığı anlaşılamadığından bu husustaki bilgi ve belgeler(nüfus kaydı, tapuda isim düzeltme kararı vb. taraflardan istenip) davalılarla arasındaki hukuki irtibat sağlanıp, gerekiyorsa tapu kaydı düzeltildikten sonra yargılamaya devam olunması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, taraf teşkili sağlanmadan eksik inceleme ile hüküm kurulması,
Doğru görülmemiştir.
Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 26/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararları