5. Hukuk Dairesi 2016/22308 E. , 2017/29234 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2016/22308 E. , 2017/29234 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:32

5. Hukuk Dairesi 2016/22308 E. , 2017/29234 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R –
Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyada bulunan kanıt ve belgelerden dava konusu taşınmazın davalı idare tarafından 2000 yılında kamulaştırılmasına karar verilerek, o zamanki tapu maliklerine kamulaştırma evraklarının usulüne uygun olarak noter tarafından tebliğ edildiği tapu maliklerinin bedel artırım davası açarak, ... 2.Asliye Hukuk Mahkemesi 2000/637 Esas, 2001/185karar sayılı dosyasında hükmedilen bedeli, ... icra müdürlüğü 2002/15takip sayılı dosyası ile tahsil ettikleri ve kamulaştırma işleminin kesinleştiği anlaşılmıştır.
Tüm bu nedenlerle, dava konusu taşınmaz yönünden kesinleşmiş bir kamulaştırma işlemi bulunduğundan şimdiki malik bakımından kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davasının açılması mümkün olmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün yukarda açıklanan nedenlerle HUMK’nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 20/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla