5. Hukuk Dairesi 2016/18780 E. , 2017/29742 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2016/18780 E. , 2017/29742 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:33

5. Hukuk Dairesi 2016/18780 E. , 2017/29742 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R –
Dava, kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsili ve ecrimisil istemine ilişkindir.
Mahkemece ecrimisil ve uğranılan zararın tazmininin reddine, pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsiline ilişkin davanın kabulüne karar verilmiştir. Hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Arsa niteliğindeki .... Mahallesi 414 ada 1 parsel sayılı taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak zemin değeri tespit edilip, irtifak hakkı karşılığının hesaplanması yöntem itibariyle doğru olduğu gibi ecrimisil ve zarar tazmin isteminin reddine karar verilmesinde de bir isabetsizlik görülmemiştir.
Bu nedenle davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.
Davalı idare vekilinin temyizine gelince;
.... 5.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/150 Esas 2014/255 sayılı kararı ile aynı taşınmaz için başka paydaş tarafından açılan davada; dava konusu taşınmazın aynı değerlendirme tarihi olan 05.03.2013 tarihinde m²birim fiyati 500TL/m² olarak belirlendiği ve fiyatının Dairemizin incelenmesinden geçerek kesinleştiği anlaşılmakla bu m² birim fiyat üzerinden karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması.
Doğru görülmemiştir.
Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U....nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davalı idareden peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harçlarının istenildiğinde iadesine, davacıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 26/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla