5. Hukuk Dairesi 2016/15275 E. , 2017/28908 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2016/15275 E. , 2017/28908 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:34

5. Hukuk Dairesi 2016/15275 E. , 2017/28908 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R –

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkin olup Hukuk İşbölümü inceleme Kurulunun 23/05/2016 gün 2016/25066 – 22803 sayılı kararı ile temyiz itirazının incelemesi için Dairemiz görevlendirilmekle yapılan incelemede;
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyada bulunan kanıt ve belgelerden, dava konusu 1096 parsel sayılı taşınmazın imar uygulaması sonucu 3348 ada 7 parsel sayılı taşınmaza dönüştüğü, imar uygulaması sonucu oluşan yeni parsele idarece fiili el atma olmadığı anlaşıldığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken gerekçesi açıklanmadan davanın kabulüne karar verilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 18/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla