5. Hukuk Dairesi 2016/14949 E. , 2017/28974 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2016/14949 E. , 2017/28974 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:34

5. Hukuk Dairesi 2016/14949 E. , 2017/28974 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmesi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
- K A R A R –
Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece, Kamulaştırma Kanunu’nun 7. ve 8. maddelerinde yer alan ön şartlar yerine getirilmediği için dava şartı yokluğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.
Aşağıda adı geçen davalılar dışındaki davalılara dava dilekçesi ve eklerinin usulüne uygun şekilde tebliğ edildiği görüldüğünden, bu davalılar yönünden davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
1-Davalılardan ....ve ..... vekilinin yargılama sırasında verdiği cevap dilekçesi ile bedele itiraz etmek suretiyle işin esasına girilmesini gerektirecek şekilde esas hakkında beyanda bulundukları gözetildiğinde, bu davalılar yönünden işin esasına girilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken davanın ön şart yokluğu nedeni ile reddine karar verilmesi,
2-Davalılardan .....,....... adlarına çıkartılan dava dilekçesi ve gerekçeli karar tebligatlarına dosya arasında rastlanamadığından, .... ... a çıkartılan dava dilekçesi tebliği iade geldiği gibi, gerekçeli karar tebliğe çıkartılmadığından, usulüne uygun tebligat yapılamayan bu davalılar yönünden Mahkemece 7201 sayılı Tebligat Kanundaki düzenlemeler ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 02.02.2011 gün 2010/5-546-2011/11 sayılı kararı da dikkate alınarak adres araştırılması yapılıp kendilerine; ölü iseler Kamulaştırma Kanununun 14/5 maddesi uyarınca mirasçılarına dava dilekçesi ve eklerinin tebliğ edilmesi ile taraf teşkili sağlanarak sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemesi,
3-Davalılar...., .....,.... a çıkartılan dava dilekçeleri iade geldiği, gerekçeli karar tebliğleri ise mernis adreslerine tebliğ edildiğinden, usulüne uygun tebligat yapılamayan bu davalılar yönünden Mahkemece 7201 sayılı Tebligat Kanundaki düzenlemeler ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 02.02.2011 gün 2010/5-546-2011/11 sayılı kararı da dikkate alınarak adres araştırılması yapılıp kendilerine; ölü iseler Kamulaştırma Kanununun 14/5 maddesi uyarınca mirasçılarına dava dilekçesi ve eklerinin tebliğ edilmesi ile taraf teşkili sağlanarak sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemesi,
Doğru görülmemiştir.
Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 18/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla