5. Hukuk Dairesi 2016/13747 E. , 2017/29149 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2016/13747 E. , 2017/29149 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:39

5. Hukuk Dairesi 2016/13747 E. , 2017/29149 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasının kabulüne dair verilen yukarıda tarih ve numaraları yazılı hükmün duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, duruşma için belirlenen 19/12/2017 günü taraf vekillerinin yüzlerine karşı duruşmaya başlanarak, sözlü açıklamaları da dinlendikten ve dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

- K A R A R -

Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyada bulunan kanıt ve belgelere göre, dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasına ilişkin .... Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 23.11.2011 gün 3515-1 sayılı kararının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 12.06.2017 gün 2017/412-2522 sayılı kararı uyarınca iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.
Bu nedenle, davanın reddine karar verilmesi gerektiğinden hükmün BOZULMASINA, davalıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine, temyiz eden davalı yararına yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 1.480,00-TL. vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, 19/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla