5. Hukuk Dairesi 2016/12213 E. , 2017/28969 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2016/12213 E. , 2017/28969 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:39

5. Hukuk Dairesi 2016/12213 E. , 2017/28969 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
- K A R A R –
Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Arazi niteliğindeki .... mahallesi 151 ada 20 parsel sayılı taşınmazın fındıklık niteliğinde kabulü ile olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net geliri üzerinden bilimsel yolla değerinin tespit edilmesi yöntem olarak doğrudur. Ancak;
1-Dava konusu taşınmaza 2014 yılı değerlendirme esas alınmak suretiyle değer biçilmesi gerekirken bu husus gözetilmeden 2013 yılı resmi verileri esas alınarak metrekare birim fiyatının tespit edilmesi,
2-Taşınmazın bilirkişi raporunda yazılı özellikleri, göz önüne alınarak gelir metoduna göre belirlenen metrekare birim fiyatına (% 150) oranında objektif değer artırıcı unsur ilave edilmesi gerekirken objektif artışın daha düşük oranda olduğunun kabulü ile aza hükmedilmesi,
3-Davalıların toplamda 4/6 hisseleri olduğu gözetilmeden hisse bedeli yerine tam pay bedeline hükmedilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, taraflardan peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 18/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla