5. Hukuk Dairesi 2016/11883 E. , 2017/29448 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2016/11883 E. , 2017/29448 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:40

5. Hukuk Dairesi 2016/11883 E. , 2017/29448 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 19. maddesi uyarınca zemini Hazineye ait taşınmaz üzerinde bulunan muhtesatın kamulaştırma bedelinin tespiti davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
- K A R A R –
Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 19. maddesi uyarınca zemini Hazineye ait taşınmaz üzerinde bulunan muhtesatın kamulaştırma bedelinin tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Dava konusu .... köyü 104 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki yapıya resmi birim fiyatları esas alınıp, yıpranma payı da düşülerek değer biçilmesinde bir saibetsizlik görülmemiştir.
Taşınmaz üzerindeki fındık ağaçlarının zeminde kapladığı alan belirlenerek, taşınmazın kapama fındık bahçesi niteliğinde kabulü ile net fındık geliri esas alınarak değer biçildikten ve zemine ekilebilecek münavebe ürünlerinin net gelirine göre biçilen değer düşüldükten sonra fındık ağaçlarının bedellerinin tespitinde iseyöntem itibari ile bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
1-Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, münavebe ürünü olarak değerlendirmeye alınan buğday, beyaz lahana, dane mısır ile fındık bahçesindeki fındık ağaçlarının dekara verimleri, üretim masrafları ile hasat dönemindeki ortalama toptan kg. satış fiyatlarının değerlendirme tarihi olan 2014 yılı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü resmi verileri getirtilip rapor denetlendikten sonra değer biçilmesi gerekirken, 2013 yılı resmi verilerine göre değer belirleyen raporun hükme esas alınması,
2-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine 6459 sayılı Yasanın 6. maddesi ile eklenen hüküm uyarınca, dava dört ay içerisinde sonuçlandırılamadığından, tespit edilen bedelden acele el koyma bedeli mahsup edildikten sonra fark bedel için 28/05/2014 tarihinden, karar tarihine kadar geçen süre için yasal faiz yürütülmemesi,
3-Davalı kendisinin vekil ile temsil ettirdiğinden, davanın niteliği gereği davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
Doğru görülmemiştir.
Davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 21/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla