5. Hukuk Dairesi 2016/11880 E. , 2017/29445 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2016/11880 E. , 2017/29445 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:40

5. Hukuk Dairesi 2016/11880 E. , 2017/29445 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı ve pilon yeri bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
- K A R A R –
Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı ve pilon yeri bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.
Arsa niteliğindeki ... köyü 1525 parsel sayılı taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde, mülkiyet kamulaştırmasına konu olan pilon yeri bedelinin tespit edilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
1-Dava konusu taşınmazın niteliği, geometrik durumu, yüzölçümü ve enerji nakil hattı güzergahı dikkate alındığında(toplam alandan pilon alanı düşülünce kalan 10085 m2 üzerinden) taşınmazdaki değer kaybı oranının %28 olması ile yetinilmesi gerekirken fazladan %5 değer kaybı hesaplayan bilirkişi kurulu raporu esas alınarak irtifak hakkı karşılığının fazla tespiti,
2-Toplam kamulaştırma bedelinden acele kamulaştırma dosyasında bloke edilen bedelin mahsubu ile bakiye bedele 11/02/2014 tarihinden karar tarihi olan 02/10/2014’e kadar faiz işletilmesi gerektiği düşünülmeden tüm kamulaştırma bedeline faiz işletilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenle HUMK’nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 21/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.



Cevapla