5. Hukuk Dairesi 2016/11461 E. , 2017/29412 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2016/11461 E. , 2017/29412 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:40

5. Hukuk Dairesi 2016/11461 E. , 2017/29412 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki davalılar murisi adına tahsis edilen arsa bedeline ilişkin borcun teminat altına alınması amacıya davacı idare lehine tesis edilen ipotek karşılığının artırılması istemine ilişkin açılan ilk davada saklı tutulan bölümün tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı (davalı) idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R –
Dava, davalılar murisi adına tahsis edilen arsa bedeline ilişkin borcun teminat altına alınması amacıya davacı idare lehine tesis edilen ipotek karşılığının artırılması istemine ilişkin açılan ilk davada saklı tutulan bölümün tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı (davalı) idare vekilince temyiz edilmiştir.
6100 sayılı HMK 109/3 maddesinde dava açılırken talep konusunun kalan kısmından açıkça feragat edilmiş olması hâli dışında, kısmi dava açılması, talep konusunun geri kalan kısmından feragat edildiği anlamına gelmediği düzenlendiğinden, taraflar arasında görülüp kesinleşen önceki davada tespit edilen bedel esas alınmak suretiyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 21/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla