Forum ana sayfa 9. Hukuk Dairesi 2016/20583 E. , 2017/10698 K.

9. Hukuk Dairesi 2016/20583 E. , 2017/10698 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul9. Hukuk Dairesi 2016/20583 E. , 2017/10698 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Y A R G I T A Y K A R A R I

Taraf vekillerinin kararı temyizinden sonra davacı vekili 30.05.2017 tarihli (UYAP ortamında elektronik) imzalı dilekçe ile davadan feragat ettiğinden, feragat konusunda bir karar verilmek üzere hükmün BOZULMASINA karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ:
Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, nisbi temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 15.06.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları