Forum ana sayfa 9. Hukuk Dairesi 2016/240 E. , 2017/9880 K.

9. Hukuk Dairesi 2016/240 E. , 2017/9880 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul9. Hukuk Dairesi 2016/240 E. , 2017/9880 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Y A R G I T A Y K A R A R I

1- Davalı vekili temyiz aşamasında 19.04.2017 havale tarihli dilekçesi ile temyizden feragat ettiğinden ve vekaletnamesinde temyiz feragat yetkisi bulunduğundan temyiz isteminin FERAGAT NEDENİYLE REDDİNE, nisbi temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,
2-Davalı vekilinin kararı temyizinden sonra davacı vekili 17.04.2017 tarihli dilekçesi ile davalı ile sulh sözleşmesi yapıldığını ve feragat beyanını içeren belgeyi sunmuş olup davacının feragati konusunda bir karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 06.06.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları