Forum ana sayfa 9. Hukuk Dairesi 2015/34111 E. , 2017/10682 K.

9. Hukuk Dairesi 2015/34111 E. , 2017/10682 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul9. Hukuk Dairesi 2015/34111 E. , 2017/10682 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davalı vekilinin kararı temyizinden sonra davacı vekili 07.04.2016 tarihli dilekçesi ile davalı ile arabulucu aracılığı ile anlaşma sağlandığı beyanını içeren belgeyi sunmuş olup davacının bu beyanı konusunda bir karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları