Forum ana sayfa 9. Hukuk Dairesi 2015/33063 E. , 2017/10696 K.

9. Hukuk Dairesi 2015/33063 E. , 2017/10696 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul9. Hukuk Dairesi 2015/33063 E. , 2017/10696 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davalı vekilinin kararı temyizinden sonra davacı 15.05.2017 tarihli imzalı dilekçe ile davadan feragat ettiğinden, feragat konusunda bir karar verilmek üzere hükmün BOZULMASINA karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ:
Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, nisbi temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine,15.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları