Forum ana sayfa 9. Hukuk Dairesi 2015/31531 E. , 2017/9877 K.

9. Hukuk Dairesi 2015/31531 E. , 2017/9877 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul9. Hukuk Dairesi 2015/31531 E. , 2017/9877 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davalı vekilinin kararı temyizinden sonra davacı asil 21.04.2017 tarihli dilekçe ile davadan feragat ettiğinden, feragat konusunda bir karar verilmek üzere hükmün BOZULMASINA karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ:
Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen sebepden dolayı BOZULMASINA, nisbi temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 06.06.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları