10. Hukuk Dairesi 2015/10578 E. , 2017/7972 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

10. Hukuk Dairesi 2015/10578 E. , 2017/7972 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Eyl 2018 23:15

10. Hukuk Dairesi 2015/10578 E. , 2017/7972 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi :İş Mahkemesi

Dava, 04.10.2001-01.10.2005 tarihleri arasında çakışan sürelerde 506 sayılı Yasa kapsamındaki çalışmalarının baskın olduğunun ve aylığının bu statü dikkate alınarak yeniden belirlenmesi gerektiğinin tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne, karar verilmiştir.
Hükmün, davalı kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
29.07.1968 doğumlu olup, 29.07.1986-14.09.1991, 15.01.1993-14.08.1993, 15.04.1995-14.04.1996 ve 15.08.1999-01.10.2005 tarihleri arasında Anonim şirket kurucu ortaklığına dayalı olarak 1479 sayılı Yasa kapsamında zorunlu sigortalılığı geçerli sayılan davacının, 24.10.2001 tarihinden itibaren devam eden 506 sayılı Yasa kapsamındaki sigortalığının 29.07.2011 tarihine kadar devam etmesi nedeniyle 01.10.2005-29.07.2011 tarihleri arasında kalan sürede geçen 1260 günden fazla sigortalılığın 506 sayılı Yasa kapsamında kalması nedeniyle 2829 sayılı Yasa gereğince 506 sayılı Yasanın geçici 81’inci maddesine göre 01.08.2011 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı bağlandığı, aylık bağlandığı esnada, davacının 29.07.1986 tarihinden itibaren devam eden ve Kurumca belirtilmiş 1479 sayılı Yasa kapsamında kalan tüm sigortalılık sürelerine ait olmak üzere doğan prim borcunu ödeyerek tahsis talebinde bulunduğu, eldeki davada ise aslen baskın çalışmasının 506 sayılı Yasa kapsamında geçtiği gerekçesi ile kurumca 24.10.2001-01.10.2005 tarihleri arasında çakışma nedeniyle üstünlük tanınan 1479 sayılı Yasa kapsamındaki Bağ-Kur sigortalılığının iptali ile bu dönemde 506 sayılı Yasa kapsamında sigortalılığının bağlanan aylıkta dikkate alınması ve aylığın yeniden belirlenmesi istemiyle eldeki davanın açıldığı anlaşılmakta ise de, Mahkemece davacının aylık bağlandığı esnada baskın çalışma iddiasını ileri sürmemesi, 1479 sayılı Yasa kapsamında geçen ve Kurumca dikkate alınan tüm süreler nedeniyle doğan prim borçlarını ödemiş olması ve 3 yıldır aylığın devam ettiği dikkate alındığında, davacının uyuşmazlığa konu çakışan dönemde baskın çalışmasının zaten 1479 sayılı Yasa kapsamında geçtiğini kabul ederek aylık işlemlerine devam ettiği dikkate alınarak davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
Yukarıda belirtilen maddi ve hukuki olgular gözetilerek yapılacak araştırma ve değerlendirme sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O halde, davalı Kurum avukatının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 14.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla